Programy unijne

Untitled Document


 

Aktualne informacje

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce przekazuje informację o wolnych terminach konsultacji psychologicznych w ramach Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla kobiet dopuszczających się stosowania przemocy wobec osób najbliższych, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w miesiącu listopadzie 2019 r. W ramach programu przewidziane są półtoragodzinne spotkania z psychologiem. Zapisy na konsultacje prowadzone są drogą telefoniczną, e-mailową lub osobistą.

Terminy spotkań:

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń:

Nabór uczestników do GMINNEGO KLUBU „SENIORA+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że rozpoczął się nabór uczestników do Gminnego Klubu „Senior+” w Bykowie. Klub jest utworzony i współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Długołęka, pragniesz integracji i aktywizacji społecznej poprzez tworzenie więzi społecznych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, zostań uczestnikiem Gminnego Klubu „SENIOR+” w Bykowie – placówki wsparcia dziennego.

Gminny Klub „Senior+” będzie czynny od wtorku do czwartku, w godzinach 8:30 – 13:30, w uzasadnionych przypadkach zapewniony będzie przewóz z miejsca zamieszkania wraz z odwozem do miejsca zamieszkania.

W ramach jego działalności uczestnicy będą mieli organizowane między innymi:

Korzystanie ze świadczeń Gminnego Klubu „Senior+” będzie nieodpłatne.
PLANOWANY TERMIN OTWARCIA KLUBU „SENIOR +” – TO
01 GRUDZIEŃ 2019 r.

W ramach pierwszej rekrutacji do udziału w spotkaniach Gminnego Klub „Senior+” zostanie wyłonionych 15 osób.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach do GOPS w Długołęce. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Gminnym Klubie „Senior+”.

Wniosek o skierowanie do Gminnego Klubu “Senior+” oraz zaświadczenie lekarskie można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40 A w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40 A od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00.

PROCES REKRUTACJI TRWA OD 04 PAŹDZIERNIKA 2019 r. DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019 R. ZŁOŻENIE WNIOSKU KANDYDATA NA UCZESTNIKA GMINNEGO KLUBU „SENIOR+” NIE JEST GWARANCJĄ UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH.
Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 71 315 20 60 WEW. 21.

Załączniki do pobrania:

PROGRAM PSYCHOLOGICZNO - TERAPEUYCZNY DLA KOBIET STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że w okresie od września 2019 r. do grudnia 2019 r. będzie realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program jest kierowany do kobiet dopuszczających się zachowań przemocowych wobec osób najbliższych i zakłada co najmniej 4 godziny zegarowa indywidualnych spotkań z psychologiem.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń:

Szczegółowe informacje na temat Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych w Powiecie

ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNO – EDUKACYJNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu realizuje Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program jest kierowany do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego i zakłada się z 10 godzin spotkań indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych (grupa otwarta).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń:

Szczegółowe informacje na temat Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych w Powiecie

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce przy współpracy Bankiem Żywności we Wrocławiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 244 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego, gminy Długołęka
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym 12 ton żywności, tj. 932 paczek żywnościowych.
 5. W ramach Podprogramu 2018 dla 244 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 6 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących: ekonomiczne - 2 spotkań dla 15 uczestników, żywieniowe – 2 spotkania dla 22 Uczestników, kulinarne – 2 spotkania dla 22 uczestników

Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Wnioski o 500+ na nowych zasadach będzie można składać:

WAŻNE:
Proszę pamiętać o konieczności złożenia wniosku zarówno w sytuacji:

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.

Więcej na temat zmian - odsyłamy do strony MRPiPS: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-odslona-programu-rodzina-500-pytania-i-odpowiedzi

INFORMACJA


INFORMACJA Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl.
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.


OGŁOSZENIE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOŁĘCE
prowadzi nabór uczestników do realizowanego od 28 stycznia 2019 r.
programu pt. „Spełnić choć jedno marzenie – XVI edycja”, który jest adresowany do dorosłych osób z niepełnosprawnością, w okresie od 28 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Program w całości finansowany jest przez Wójta Gminy Długołęka, a realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce.

Celem programu jest integracja społeczna, nakierowana na poprawę jakości życia dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich rodziców/opiekunów, w tym w szczególności udział w: wyjazdowych warsztatach terapii zajęciowej, spotkaniach okolicznościowych (wigilia, śniadanie wielkanocne), wycieczkach, zabawach (andrzejki, karnawał, walentynki) oraz zdobycie wielu przydatnych umiejętności życiowych.

Lista uczestników zostanie ostatecznie zweryfikowana i zamknięta w dniu 28 stycznia 2019 r. W przypadku posiadania wolnych miejsc istnieje możliwość kwalifikacji do programu po tym terminie. Decyduje rozmowa indywidualna z uczestnikiem/opiekunem.

Uczestnikami programu mogą być:
osoby z niepełnosprawnością, w wieku od 18 do 60 lat*), w szczególności pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące na terenie gminy Długołęka, które z powodu doświadczanego osamotnienia, bądź wykluczenia społecznego wymagają wsparcia instytucji pomocy społecznej.

Kryteria naboru:
zgłoszenia pisemne osób z niepełnosprawnością fizyczną i/lub psychiczną w wieku od 18 do 60 lat*), prosimy kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce,ul. Szkolna 40 a, tel. (071) 315 - 20 - 60, wew. 12 w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. - (poniżej druki do pobrania).

Kryteria kwalifikacji uczestników do programu:

 1. Niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w programie i w zajęciach warsztatowych, w tym odbycie podróży, z uwzględnieniem kilkugodzinnego pobytu poza miejscem zamieszkania - 50 pkt. (obowiązuje dostarczenie zaświadczenia lekarskiego), w przypadku niezdolności do samodzielnego uczestnictwa w programie należy wskazać opiekuna.
 2. Osoba z niepełnosprawnością - niepracująca, samotna - 40 pkt.
 3. Osoba z niepełnosprawnością - pracująca, samotna - 30 pkt.
 4. Osoba z niepełnosprawnością - niepracująca, pozostająca w rodzinie - 20 pkt.
 5. Osoba z niepełnosprawnością - pracująca, pozostająca w rodzinie - 10 pkt.
Kryterium dodatkowe:
Ocena sytuacji społecznej, w tym sytuacji rodzinnej, stopnia samodzielności, kontaktów społecznych - od 1 do 10 pkt.
Maksymalna ilość punktów – 100. O wpisaniu na listę uczestników decydować będzie najwyższa liczba punktów, a w sytuacjach wątpliwych - wywiad środowiskowy.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do 25 stycznia 2019 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 15.00. Kontakt telefoniczny z Koordynatorem Programu – Panią Agatą Kubiak, pod numerem telefonu: (71) 315-20-60, wew. 12.

*) Organizator dopuszcza do udziału osoby powyżej 60 roku życia, które od lat kontynuują uczestnictwo w projekcie pod warunkiem, że nie występują u tych osób żadne przeciwwskazania zdrowotne.

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że dzień 15 grudnia 2018 r. (sobota), jest dniem pracy dla pracowników GOPS w Długołęce, w zamian za ustalony dzień wolny od pracy (24 grudnia 2018r.). W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce w dniu 24 grudnia 2018r. (poniedziałek) będzie NIECZYNNY.

"ŚWIĄTECZNA MOC WSPARCIA” DLA OSÓB SAMOTNYCH, STARSZYCH ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W związku ze zbliżającym się czasem Świąt Bożego Narodzenia pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce organizują akcję „Świąteczna MOC wsparcia”.

AKCJA ZIMA

Więcej informacji w załączniku:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić so-bie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz pozio-mem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
  • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
  • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywno-ściowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,6 kg,
   2. fasola biała 3,6 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
  2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
  3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 3 kg,
   2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
   5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  5. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
   2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
  6. Tłuszcze
   1. olej rzepakowy 4 l,
  7. Dania gotowe
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
   2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.
   3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, ja-dłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
   4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zesta-wu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
   5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
   6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
   7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.
 2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.
 3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, ja-dłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zesta-wu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
 6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to: Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi kom-plementarne.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „(Od) buduj swoją rodzinę” będą realizowane konsultacje prawne dla osób doświadczających przemocy. Planowany harmonogram wsparcia:
14.08.2018r., 22.08.2018r., 05.09.2018r., 19.09.2019r., 10.10.2018r., 24.10.2018r., 07.11.2018r., 21.11.2018r., 05.12.2018r., 19.12.2018r.

Radca prawny będzie świadczyć porady w godzinach 15:30-18:30. Zapisy na konsultacje pod numerem tel. 71 315 20 50 wew 17 bądź osobiście u pracownika socjalnego Anety Grocholskiej w siedzibie GOPS, pokój nr 10.

Jakie wnioski elektroniczne można wysłać przez portal emp@tia oraz informacja przez które Banki można wysłać wnioski 500+/ SDS i założyć profil zaufany - informacja

 1. Wnioski elektroniczne jakie można przesłać przez Portal Emp@tia(empatia.mpips.gov.pl) do Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej:

Obszar Symbol wniosku Nazwa formularza elektronicznego na Portalu empatia.mpips.gov.pl w zakładce eWnioski
Świadczenie Wychowawcze SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)
SDS-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)
Świadczenia Rodzinne SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka "Becikowe"
SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;
SR-6 Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);
SR-7 Wniosek o świadczenie rodzicielskie.
SR-8 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Za życiem"
Fundusz Alimentacyjny FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
Karta Dużej Rodziny KDR Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
Pomoc Społeczna PS-1 Wniosek o przyznanie pomocy społecznej;
PS-2 Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej;
PS-3 Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny.
Opieka nad dzieckiem do lat 3 RKZ-1 Wniosek o wpis do rejestru żłobków /  klubów dziecięcych;
RKZ-2 Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych;
RKZ-3 Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.
Turnusy rehabilitacyjne -Rejestry ON-1 Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehebilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ON-2 Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego (KPA) ZS-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;
ZS-2 Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);
ZS-3 Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;
ZS-4 Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;
ZS-5 Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;
ZS-6 Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.

Dodatkowo wskazać należy, że na Portalu Emp@tia udostępnione są następujące usługi dla Obywateli

 1. Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
 2. Mapa żłobków i klubów dziecięcych https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych
 3. Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow
 4. Wykaz Dziennych Opiekunów   http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow
 5. Rejestr Ośrodków Turnusów Rehabilitacyjnych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow
 6. Rejestr Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow
 7. Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej RJPS (m.in.: OPS, MOPS, PCPR, ROPS, WPS UW, DPS, CIS, KIS, OIK, OW-DPS, OW-N, PIK) http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/ps/rejestr

 1. Banki przez które można wysłać: wniosek 500+ / wniosek SDS oraz przez który Bank można założyć Profil Zaufany

Lp. Banki: skrót 300+ (SDS) 500+ (SW) Profil Zaufany (PZ)
1 Alior Bank S.A. ALB  Tak Tak nie dotyczy
2 Bank PKO BP PKO  Tak Tak Tak
3 Bank PKO BP / Inteligo PKO  Tak Tak Tak
4 Bank Pocztowy S.A. POC  Tak Tak nie dotyczy
5 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.  BPS  Tak Tak nie dotyczy
6 Bank Zachodni WBK S.A WBK  nie dotyczy Tak Tak
7 BGŻ BNP Paribas S.A BNP nie dotyczy Tak nie dotyczy
8 Credit Agricole Bank Polska S.A. CRE Tak Tak nie dotyczy
9 Euro Bank S.A. EUR  nie dotyczy Tak nie dotyczy
10 Getin Noble Bank S.A. GET Tak Tak nie dotyczy
11 ING Bank Śląski S.A. ING  Tak Tak Tak
12 mBank S.A. MBK  Tak Tak Tak
13 Millennium S.A MIL  Tak Tak Tak
14 Nest Bank S.A. FMB  Tak Tak nie dotyczy
15 PEKAO S.A. PEO  Tak Tak Tak
16 PLUS BANK S.A. PLU nie dotyczy Tak nie dotyczy
17 Raiffeisen Bank Polska S.A. RAI  nie dotyczy Tak nie dotyczy
18 SGB-Bank S.A. SGB  Tak Tak nie dotyczy
19 ZUS ZUS  nie dotyczy Tak nie dotyczy
20 Envelo   nie dotyczy nie dotyczy Tak

PODPROGRAM 2017 – efekty

 1. We współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu realizowaliśmy Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 197 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 10 ton żywności;
  • 788 paczek żywnościowych;
 5. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 6 warsztatów edukacyjnych, w których wzięło udział 55 osób
 6. Rodzaje warsztatów:
  • Ekonomiczne – 2 spotkań dla 14 uczestników
  • Żywieniowe – 2 spotkań dla 17 uczestników
  • Kulinarne - 2 spotkań dla 24 uczestników

16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet

Wszystkie informacje w załączniku

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Wszystkie informacje w załączniku

„Nie bądź obojętny” Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Okres jesienno - zimowy to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

Dlatego tak ważne jest w tym czasie stałe monitorowanie tych środowisk i miejsc, przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. Ważna jest również właściwa koordynacja działań pozwalająca reagować wszystkim, którym los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny.

O wszystkich sytuacjach wymagających pomocy należy powiadomić służby publiczne gminy. Więcej informacji w załączniku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w związku z realizacją zadań wynikających z Programu Terapeutycznego i Pomocy Psychologicznej dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2017-2020 informuję, iż w siedzibie tut. Centrum od listopada 2017r. Będzie prowadzona grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie/zagrożonych przemocą w rodzinie z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Pierwsze spotkanie w ramach grupy wsparcia o charakterze samopomocowym dla 12 kobiet odbędzie się w dniu 14 listopada 2017r. (II wtorek miesiąca) w godzinach 12:00 – 13:30 w sali nr 435 w siedzibie PCPR we Wrocławiu. Kolejne spotkania planuje się w cyklu – co 2 miesiące.

Harmonogram spotkań w ramach grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie/zagrożonych przemocą w rodzinie w terenu Powiatu Wrocławskiego w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

SPOTKANIA W RAMACH GRUPY WSPARCIA W 2017R. I 2018R.

Rozpoczął się nabór kandydatów do projektu "Pierwszy krok w zawodową przyszłość" współfinansowanego przez ze środków Unii Europejskiej.

Projekt skierowany jest do ludzi młodych, pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, które są bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy. W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby z terenów wiejskich oraz osoby niepełnosprawne. W ramach projektu uczestnik otrzyma wsparcie w postaci indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowego, 3-miesięcznego stażu (dla 80% uczestników) oraz pośrednictwa pracy. Za udział w szkoleniu zawodowym uczestnik projektu otrzyma stypendium w wysokości 997,40 zł netto, natomiast za udział w stażu stypendium w kwocie 1710 zł netto/m-ąc.

EDUKACJA PRZECIW PRZEMOCY- PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY” W GMINIE DŁUGOŁĘKA

W Gminie Długołęka rozpoczęła się kampania społeczna realizowana w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców gminy na temat zjawiska przemocy.
W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 1. Szkolenie profilaktyczne przeciwdziałające nadużyciom seksualnym „BezpiecznaJa”.
 2. Warsztaty edukacyjne „Radzenie sobie ze złością”.
 3. Kurs samoobrony dla kobiet.
 4. Indywidualne spotkania dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Długołęka do udziału w bezpłatnych zajęciach i warsztatach.

Szczegółowe informacje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce,
ul. Szkolna 40A, tel. 71 315-20-50,
e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl, m.wlodarczyk@gopsdlugoleka.pl

Załączniki:

Pomoc Żywnościowa dla osób potrzebujących.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że od września 2017r. rozpoczyna się nowa edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Programie 2017. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 05 września 2017 r. Szczegóły w załączniku.

PODSUMOWANIE PROGRAMU POMOC ŻYWNOŚCIOWA ZA OKRES: maj 2016 - czerwiec 2017

Szczegóły w załączniku.

APEL O POMOC FINANSOWĄ DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA USUWANIE SKUTKÓW NAWAŁNICY

Bezpłatne szkolenie profilaktyki przemocy i gwałtu BezpiecznaJA

BezpiecznaJA to kobieta świadoma siebie, swojej pozycji i swoich możliwości. To kobieta pewna siebie z dużym poczuciem bezpieczeństwa w otaczającym ją świecie. Świadoma skali zagrożeń oraz wiedząca jak je rozpoznać zanim nastąpią.

Jak rozpoznawać zagrożenie i jak go unikać?
Jak sprowadzać sytuacje niebezpieczne do poziomu ułatwiającego ucieczkę lub skuteczną reakcję?
Co zrobić jeżeli zdarzenie miało miejsce?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zaprasza na bezpłatne szkolenie w dniu 10 października 2017 r. organizowanego w ramach profilaktyki przemocy i gwałtu „BezpiecznaJa” kierowanego do kobiet - mieszkanek gminy Długołęka. Planowany termin szkolenia to 10 październik 2017r. godzina 17:00. Zainteresowane osoby zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa do pracownika socjalnego tel. 71 315 20 60 wew. 21. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 września 2017 r. Miejsce szkolenia (teren gminy Długołęka) - po ustaleniu liczby osób zainteresowanych pracownik socjalny podejmie kontakt telefoniczny celem przekazania szczegółowych informacji dotyczących miejsca szkolenia.

Szkolenie "BezpiecznaJa" odbędzie się w ramach gminnego projektu „Edukacja przeciw przemocy – podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy”, współfinansowanego przez MRPiPS "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

BEZPŁATNE PORADY ORAZ KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia i pomocy psychologicznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że od lipca do grudnia mieszkańcy gminy mogą korzystać z bezpłatnych porad oraz konsultacji psychologicznych. Usługi psychologiczne świadczone będą w godz. 15.00 - 18.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisywanie się. Zapisy przyjmować będzie pracownik socjalny tek. 71 315 20 60 wew. 21

Terminarz dyżurów:

Bezpłatne konsultacje psychologiczne odbywają się w ramach gminnego projektu „Edukacja przeciw przemocy – podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy”, współfinansowanego przez MRPiPS "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

500+, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - wnioski już od 1 sierpnia

1 sierpień 2017 r. to data początku składania wniosków o świadczenia wychowawcze z rządowego Programu "Rodzina 500+" (okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2017 r.), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2017 r.) oraz świadczenia rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze (okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 listopada 2017 r.) Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce. Szczegółowe informacje - Dział świadczeń rodzinnych tel. 71 / 315 20 50, wew. 23, 27, 28, 29, 30, 34.

Aby nadal otrzymywać świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+" na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 należy złożyć wniosek. Wnioski na nowy okres świadczeniowy dla programu "Rodzina 500+" można składać od 1 sierpnia.

Projekt "KWALIFIKACJE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA" realizowany przez Wyższą Szkołę Handlową

Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Zapraszamy do udziału osoby:

Więcej informacji w załączniku:

Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie.

Długołęka – 1 czerwca przy Urzędzie Gminy, ul. Robotnicza

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom w wieku 50 – 69 lat co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Rekrutacja do projektu „Powiatowe Centrum Asystentury”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zaprasza do udziału w projekcie „POWIATOWE CENTRUM ASYSTENTURY” realizowanego przez Fundację Eudajmonia oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Celem projektu jest wzrost samodzielności, aktywności społecznej oraz zawodowej osób z niepełnosprawnością, poprzez upowszechnianie i udostępnianie dla nich usług asystenckich. Usługi asystenckie są wsparciem, mającym na celu kompensacje trudności w poruszaniu się, komunikowaniu oraz wymianie informacji, których doświadczają osoby z niepełnosprawnością. Praca asystenta może obejmować m.in. pomoc w przemieszczaniu się w wybrane miejsce, skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem, załatwianiu spraw codziennych i urzędowych, korzystaniu z oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej.

W ramach asystentury mogą być świadczone usługi o charakterze higieniczno-pielęgnacyjnym pod warunkiem, że mają charakter wyłącznie usług towarzyszących i wymaga tego udział w życiu społecznym. Asystent nie może wykonywać czynności medycznych oraz zadań z zakresu rehabilitacyjnych zdrowotnej.

Fundacja Eudajmonia na rzez mieszkańców Powiatu Wrocławskiego realizuje następujące projekty:

Więcej informacji o projektach Fundacji Eudajmonia na www.eudajmonia.pl

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że dzień 2 maja 2017 r. jest dla pracowników GOPS dniem wolnym od pracy (w zamian za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w sobotę).
W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym dniu będzie NIECZYNNY.
Teresa Klimek
Kierownik GOPS w Długołęce

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu informuje, że w okresie wakacji 2017 r., zostaną zorganizowane turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej.

Więcej informacji w załączniku:

Trwa nabór mieszkańców gminy Długołęka do projektu "Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnością - mieszkańców gminy Długołęka"

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w załączniku.

          

ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNO – EDUKACYJNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że w okresie od czerwca 2017 r. do grudnia 2017 r. będzie realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program jest kierowany m.in. do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego i zakłada 10 godzin spotkań indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych (grupa otwarta).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń:

Szczegółowe informacje na temat Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w Powiecie Wrocławskim można uzyskać w tut. Centrum – kontakt: Pani Paulina Mielczarek, tel. 71/72-21-862 lub Pani Magdalena Kubasiak 71/72-22-005.

Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacja "Promyk Słońca" zapraszają do udziału w projekcie "Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska" Więcej informacji o projekcie, w tym rekrutacji kandydatów dostępnych jest na stronie www.promykslonca.pl.

W dniu 04 kwietnia 2017 r. o godzinie 10 w budynku Urzędu Gminy w Długołęce (sala obrad nr. 1 - parter), odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska” z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego - Pawłem Parusem, pełnomocnikiem marszałka ds. osób niepełnosprawnych i Bogusławą Kulińska, zastępcą Dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie dotyczyć będzie przedstawienia głównych założeń projektu i zachęcenia do aktywnego udziału w jego realizacji, wizyta będzie też okazją do rozmów o problemach osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu wrocławskiego. Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu gminy Długołęka. Mile widziane będą też osoby zainteresowane pracą w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej. Planowany czas trwania spotkania – 2 godziny. Informacji ws. spotkania udziela pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce - Piotr Szymański tel. 71 315 20 50.

ZMIANA TERMINU SPOTKANIA - spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. (godzina oraz miejsce bez zmian).

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - REKRUTACJA KANDYDATÓW

Fundacja „Promyk Słońca” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zapraszają do udziału w projekcie "Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska". Więcej informacji o projekcie dostępnych na stronie www.promykslonca.pl.

ZBIÓRKA PIENIĘŻNA NA RZECZ POGORZELCÓW DO PUSZEK KWESTARSKICH

Wójt Gminy Długołęka oraz Komitet Społeczny Zbiórki Publicznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, informuje, że na terenie gminy prowadzona jest zbiórka pieniężna do puszek kwestarskich. W akcję zbiórki zaangażowali się sołtysi, którym zostały przekazane puszki kwestarskie oraz lokalni przedsiębiorcy – właściciele sklepów, salonów, lokali którzy umieścili puszki w swoich punktach. Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Długołęka o włączenie się do akcji, każdy - nawet najmniejszy wkład to szansa na odbudowę domu.

Za wszelką pomoc udzieloną na rzecz poszkodowanej rodziny składamy serdeczne podziękowania.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że na terenie gminy Długołęka nie ma instytucji, która świadczyłaby usługi Warsztatów Terapii Zajęciowej, jednakże osoby chcące uczestniczyć w Warsztatach Terapii Zajęciowej mogą zapisać się na listę osób oczekujących do placówek znajdujących się na terenie miasta Wrocław oraz powiatu wrocławskiego. Lista placówek w załączeniu.

IProjekt „Powiatowe Centrum Asystentury"- upowszechnianie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami z terenu gmin Powiatu Wrocławskiego: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Sobótka oraz Żórawina.

Jeśli:

Więcej informacji na www.eudajmonia.pl

Załącznik:

POMOC DLA POGORZELCÓW

Wójt Gminy Długołęka oraz Komitet Społeczny Zbiórki Publicznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie finansowe lub rzeczowe dla rodziny z miejscowości Długołęka poszkodowanej w wyniku pożaru.

W dniu 22 lutego 2017 r. w wyniku pożaru 4 –osobowa rodzina straciła dach nad głową. Ogień strawił piętro oraz dach budynku jednorodzinnego. Pozostałe pomieszczenia mieszkalne uległy zniszczeniu z powodu zalania. Straty są ogromne, a budynek nie nadaje się w chwili obecnej do zamieszkania. Poszkodowana rodzina potrzebuje pomocy w naprawie dachu oraz poddasza. Każda pomoc zwiększa szanse na powrót rodziny do domu, gdzie będą mogli odbudować poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej.

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy pogorzelcom, prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy:
22 9584 1021 2003 0302 7013 0001
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy

Zbiórka prowadzona będzie do dnia 31 marca 2017 r.

Za wszelką pomoc udzieloną poszkodowanej rodzinie składamy serdeczne podziękowania.

Informacja ws. ustalania prawa i wypłaty pomocy pieniężnej dla kombatantów oraz ofiar represji i innych osób uprawnionych (Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)

Załączniki:

„Bezpieczny i Aktywny Senior”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje o kampanii Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych.

Filary kampanii stanowią:

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami kampanii www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

Załączniki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informacja, że od 01 stycznia 2017r. zgodnie z wytyczne POPŻ Podprogram 2016 zmianie uległo kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowe w ramach PO PŻ.

„Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.”
Osoby zainteresowane w/w pomocą mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40 A.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/
dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Nabór uczestników do programu: „Spełnić choć jedno marzenie – XIV edycja”

Długołęka, dnia 20 grudnia 2016 r.
Nabór uczestników do programu: „Spełnić choć jedno marzenie – XIV edycja”
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOŁĘCE prowadzi nabór uczestników do realizowanego od 20 stycznia br. programu pt. „Spełnić choć jedno marzenie – XIV edycja”, który jest adresowany do dorosłych osób z niepełnosprawnością, w okresie od 20 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

ZABAWA MIKOŁAJKOWA 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Długołęce, w dniu 10.12. 2016 zorganizował zabawę mikołajkową dla dzieci z terenu gminy Długołęka. Impreza odbyła się w auli Zespołu Szkół w Długołęce. W trakcie imprezy dzieci mogły pomalować farbkami figurki z masy solnej, ozdobić pierniczki, zrobić łańcuch na choinkę, a także pokolorować świąteczne rysunki. Kulminacyjnym punktem zabawy był spektakl pt. „Świąteczna afera – ktoś porwał renifera”, wystawiony przez teatr Maska z Krakowa. Po przedstawieniu, dzieci wzięły udział w szeregu zabaw i konkursów. Gdy skończyły się zabawy, najmłodsi gromkimi okrzykami przywołali Świętego Mikołaja, który pojawił się ku ich wielkiej radości. Świątecznego prezentu nie zabrakło dla żadnego uczestnika imprezy. Na zakończenie dzieci ochoczo pozowały do wspólnych fotografii ze Św. Mikołajem, po czym wszyscy w doskonałych nastrojach powrócili do swoich domów.
Serdecznie dziękujemy GOK w Długołęce za zasponsorowanie przedstawienia zaprezentowanego przez teatr Maska z Krakowa.

Podziękowania dla Darczyńców za wsparcie i pomoc w organizacji zabawy mikołajkowej dla dzieci z Gminy Długołęka.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ 22 grudnia 2016 r.

W związku z apelem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pani Elżbiety Rafalskiej, w którym zwraca się o podjęcie działań umożliwiających wypłacenie świadczeń finansowych przed świętami Bożego Narodzenia. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że w dniu 22.12.2016 zostaną dokonane wcześniejsze wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych, których termin wypłat ustalony decyzją administracyjną przyznającą przedmiotowe świadczenia przypada na dzień 27.12.2016. Świadczenia będą wypłacane w postaci przelewów i wypłat kasowych.

Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących.

Do końca kwietnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Szczegóły w załączniku.

16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet

Szczegóły w załączniku:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zaprasza do zapoznania się z ofertą Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", które oferuje pomoc i wsparcie rodzinom doświadczającym przemocy.

Aktualna oferta w załączniku:

Apel Wojewody Dolnośląskiego dotyczący pomocy osobom bezdomnym, starszym, niepełnosprawnym, samotnym, ubogim i innym wymagającym wsparcia, w związku ze zbliżającą się zimą.

Apel Wojewody

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOŁĘCE zaprasza do skorzystania ze specjalistycznej, BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ ORAZ PRAWNEJ.

Szczegóły w załącznikach:

Dla Rolników: Informacja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ws. polisy ubezpieczenia dzieci do lat 16 od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załącznik

Regionalny Konkurs Grantowy- "RÓWNAĆ SZANSE 2016"

Dnia 16 sierpnia br został ogłoszony Regionalny Konkurs Grantowy – szansa dla bibliotek, domów kultury oraz organizacji pozarządowych na dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października br., a same projekty powinny być realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2017 roku.
Konkurs ogłoszony został w ramach Programu „Równać Szanse 2016”. Na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszelkie niezbędne informacje. Zapraszamy do kontaktu z Partnerem Regionalnym - Towarzystwem Alternatywnego Kształcenia w Opolu, który organizuje konkurs na terenie województw: opolskiego, łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego.
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: rsz@gmail.com lub telefonicznie: 608511550 lub 602029994

Załącznik

MIGAJMY RAZEM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zaprasza do zapoznania się z plakatem dotyczącym stosowania Polskiego Języka Migowego. Jest to inicjatywa środowiska osób głuchych i niedosłyszących reprezentowanego w Polskiej Radzie Języka Migowego.

Załącznik

Na Dolnym Śląsku będzie więcej podmiotów ze znakiem „Zakup prospołeczny”.

Zakup prospołeczny jest systemem certyfikacji, wyróżniającym produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej. Pomysłodawcą znaku jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, która podpisała umowę sublicencyjną z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej na przyznawanie znaku podmiotom z terenu Dolnego Śląska.

Zakup Prospołeczny na Dolnym Śląsku

„OPIEKA TO TEŻ PRACA”

Stowarzyszenie „TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ” we współpracy z Fundacją Centrum Praw Kobiet oddz. we Wrocławiu pozyskało dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „OPIEKA TO TEŻ PRACA”. Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2016 r. do 31 października 2016 r.

Opieka to też praca
Projekt Żłobki

DOBRE PRAKTYKI: Współpraca z GOPS w Długołęce z Sumika Ceramics Poland Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Dobre Praktyki

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka informuje o rekrutacji na Warsztaty dla dzieci z rodzin wielodzietnych.

Załącznik

Podziękowania dla mieszkańców za zbiórkę publiczną.

Podziękowania

Ogólnopolski Portal Wsparcia ZnajdźPomoc.pl

Załącznik

Szanowni Państwo, Drogie Rodziny!

Redakcja portalu DuzaRodzina.pl organizuje akcję pn. „Nasi Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny”, w ramach której tworzy petycję online skierowaną do firm i instytucji, które chce pozyskać do ogólnopolskiego programu zniżek i rabatów dla rodzin 3+.

Teraz zbierane są podpisy pod petycją nr 1 – adresowaną do przedstawicieli branży spożywczej: Biedronka, Auchan, Lidl, POLOMarket, Kaufland, Netto, Dino, InterMarche, Delikatesy Centrum, Chata Polska, Żabka, ABC, Lewiatan.

Cenny jest każdy podpis! Jak podpisać? Należy kliknąć w link – wyświetlą się szczegóły: duzarodzina.pl/petycje/

DZIĘKUJEMY! Redakcja portalu DuzaRodzina.pl

Pomoc dla Pogorzelców z Pruszowic

Podziękowanie

Mam zaszczyt przekazać podziękowania w imieniu własnym oraz Wójta Gminy Długołęka dla wszystkich Parafian z Parafii Św. Jana Apostoła we Wrocławia, którzy czynnie włączyli się w pomoc dla osób pokrzywdzonych w pożarze, który miał miejsce dnia 16.07.2016 r. w Pruszowicach. Państwa szczodrobliwość i zaangażowanie w pomoc na rzecz poszkodowanej rodziny z naszej Gminy daje realne możliwości szybszego powrotu rodziny do własnego domu. Serdecznie dziękuję.
Teresa Klimek
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce

W załączeniu podziękowania od Grupy Jerozolimskiej czynnie uczestniczącej w zbiórce.
Załącznik

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego. W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Złotówka za złotówkę

WAŻNE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE , KTÓRZY PRZEKRACZAJĄ PRÓG DOCHODOWY UPRAWNIAJĄCY DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, (kryterium dochodowego odpowiednio 674,00 lub 764,00), pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

 1. zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
 2. dodatków do zasiłku rodzinnego, (z tytułu urlopu wychowawczego, dodatku z tytułu rodziny wielodzietnej, dodatku z tytułu samotnego wychowywania oraz dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych), podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
 3. dodatków do zasiłku rodzinnego, (z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego i dodatku z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Wnioski o powyższe świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40a, 55-095 Mirków.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2016 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych i innych osób uprawnionych, realizowanej przez kierowników ośrodków pomocy społecznej. Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu www.udskior.gov.pl

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES informuje o uruchomieniu Programu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i możliwości wsparcia finansowego w postaci stypendiów. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio na stronie internetowej www.dla-dzieci.spes.org.pl

Załączniki

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje o realizowanych działaniach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015.
Harmonogram w załączniku.

Załączniki

Rodzina 500 plus - wzór wniosku

W Dzienniku Ustaw (poz. 2014 z dnia 19. 02.2016 r.) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawierające wzór wniosku o świadczenie z programu Rodzina 500 plus. Wnioski będzie można składać od 01 kwietnia, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce. Ubiegający się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci podaje we wniosku jedynie podstawowe dane dotyczące rodziny. W przypadku świadczenia również na pierwsze dziecko wymagane są informacje pozwalające na ustalenie dochodu. Pozostała część wniosku to szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla wypełniających.
W rozporządzeniu określono także listę dodatkowych dokumentów, wymaganych w szczególnych przypadkach, np. wobec cudzoziemców czy rodziców adopcyjnych.

Załączniki

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku.

Załączniki

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (22.02.2016 r.)

Załączniki

Informacja dot. Programu "Rodzina 500 plus"

Załączniki

Potrzebna pomoc dla pogorzelców

Załączniki

Ogłoszenie GOPS Długołęka: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 a

Załączniki:

Informacja dot. konsultacji społecznych w/s rządowego programu "Rodzina 500 plus"

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych - uczestników programu "Spełnić choć jedno marzenie"

Załączniki:

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu

Powiatowy Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu informuje, iż w ramach współpracy z Uniwersytecką Poradnią Prawną można uzyskać bezpłatne porady prawne świadczone przez studentów prawa z Uniwersytetu Wrocławskiego. Osoby chcące skorzystać z pomocy prawnej zaprasza się na dyżury w każdy poniedziałek i piątek, w godzinach od 13.30 do 15.30 w biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów, mieszczącego się w budynku starostwa we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, w pokoju nr 10. Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych porad prawnych proszone są o zabranie ze sobą skserowanych kopii dokumentów związanych z nurtujących ich problemem.

Nabór uczestników do programu: „Spełnić choć jedno marzenie – XIII edycja”

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOŁĘCE prowadzi nabór uczestników do realizowanego od 04 stycznia br. programu pt. „Spełnić choć jedno marzenie – XIII edycja”, który jest adresowany do dorosłych osób z niepełnosprawnością, w okresie od 04 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

Apel Wojewody Dolnośląskiego dotyczący pomocy osobom bezdomnym, starszym, niepełnosprawnym, samotnym, ubogim i innym wymagającym wsparcia, w związku ze zbliżającą się zimą.

Szczegóły w załączniku.
Załącznik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zwraca się z serdeczną prośbą o wsparcie kolejnej już akcji "Zostań Przyjacielem Świętego Mikołaja - Zabawa Mikołajkowa 2015"

Szczegóły w załączniku.
Załącznik

DOŁĄCZ DO GRONA PARTNERÓW KARTY DUŻEJ RODZINY

Do Karty Dużej Rodziny mogą przyłączyć się firmy i instytucje różnej wielkości i z różnych branż. Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg, zniżek lub innych uprawnień rodzinom posiadającym Karty Dużej Rodziny. Status partnera programu to nie tylko szereg korzyści i prestiż, ale również możliwość pozyskania grupy lojalnych klientów. Zainteresowani przystąpieniem do programu mogą na stronie www.rodzina.gov.pl wypełnić wstępny formularz w postaci e-deklaracji.

Szczegóły w załączniku.
Załącznik

Warsztaty dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu we współpracy z Fundacją pomocy rodzinie „Człowiek w potrzebie” zaprasza do udziału w bezpłatnych jednodniowych warsztatach dla osób doświadczających/ zagrożonych przemocą w rodzinie w ramach realizacji projektu Ministerstwa Sprawiedliwości „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar”. Więcej informacji w załączniku.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, iż wszystkie osoby zainteresowane pomocą żywnościową w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2015 proszone są o kontakt z tut. GOPS w Długołęce, ul. Szkolna 40a, tel. 71 315 20 60 wew. 19

Współpraca GOPS w Długołęce z Bankiem Zachodnim WBK 1 Oddział w Długołęce

Kolejny raz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce za sprawą Pani Dominiki Tatary Dyrektora Oddziału Banku Zachodniego WBK w Długołęce, otrzymał wsparcie dla swoich najmłodszych podopiecznych. Dzieci w wieku 6,7 i 8 lat otrzymały kolorowe plecaki wyposażone w niezbędne przybory szkolne. W imieniu 26 dzieci i ich rodzin oraz własnym składamy podziękowania i wyrazy uznania.

Teresa Klimek
Kierownik GOPS w Długołęce

Poczuj w sobie moc - BEZPŁATNE WARSZTATY

Poczuj w sobie moc - BEZPŁATNE WARSZTATY - "Posłuchaj mnie!" dla młodzieży i dzieci, którzy chcą, by rodzice ich lepiej rozumieli oraz dla rodziców pragnących zostać lepiej zrozumianymi przez dzieci.

Konkurs plastyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Długołęka na temat pozytywnych zachowań przeciwstawiania się przemocy w rodzinie. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 5 listopada 2015 r., do godziny 12.00. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20
00-062 Warszawa
www.pcyf.org.pl
tel./fax.: (22) 826 10 16

Więcej na stronie www.rownacszanse.pl

Nabór uczestników do programu: „Spełnić choć jedno marzenie – XII edycja”

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOŁĘCE prowadzi nabór uczestników do realizowanego od 29 sierpnia br. programu pt. „Spełnić choć jedno marzenie – XII edycja”, który jest adresowany do dorosłych osób z niepełnosprawnością, w okresie od 29 sierpnia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

Darmowy angielski dla dzieci w ramach Karty Dużej Rodziny.

Informacje i zapisy: http://www.minimu.pl/cpr. Projekt organizowany jest w ramach akcji: Wszystkie polskie dzieci mówią po angielsku. Organizatorzy: Fundacja Petrus i Akademia Mini Mu (https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny).

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych - uczestników programu "Spełnić choć jedno marzenie".

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Uporządkowanie dokumentacji (akt), celem przekazania do składnicy akt oraz archiwizacja dokumentów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce.

Załączniki:

BANK ŻYWNOŚCI

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

ZAŁĄCZNIK - Przeczytaj aby dowiedzieć się więcej!

ARR Bank Żywności

mpips ue

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujący

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce jako Organizacja Partnerska o zasięgu Lokalnym dnia 29 maja 2015 r. podpisał umowę na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015.

ZAŁĄCZNIK - Przeczytaj aby dowiedzieć się więcej!

GRUŹLICA

Gruźlica występuje na całym świecie, choć jest najbardziej rozpowszechniona w krajach rozwijających się. Może na nią zachorować każdy człowiek bez względu na miejsce zamieszkania, wykształcenie, wiek, płeć, grupę społeczną czy stan majątkowy. Sprawdź, co należy wiedzieć o tej chorobie.

ZAŁĄCZNIK - Przeczytaj aby dowiedzieć się więcej!

Nabór wniosków dotyczących organizacji STAŻU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w związku z zawarciem w dniu 22 maja 2015 r. Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (I) oraz powiecie m. Wrocław (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 prowadzi nabór wniosków o organizację staży trwających maksymalnie do 30.11.2015 roku dla osób bezrobotnych do 29 roku życia, w szczególności dla: niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób od 18 roku życia do 24 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, a w przypadku osób od 25 roku życia do 29 roku życia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy). Wszystkich zainteresowanych pracodawców zapraszamy do składania wniosków. Więcej na stronie: www.pup-wroclaw.pl.

Nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, że w związku z zawarciem w dniu 22 maja 2015 r. Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (I) oraz powiecie m. Wrocław (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP Wrocław jako osoby bezrobotne (I lub II profil pomocy), należących do kategorii NEET, w tym do osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. Osoby bezrobotne należące do powyższej grupy zapraszamy do składania wniosków. Więcej na stronie: www.pup-wroclaw.pl.

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, że w związku z zawarciem w dniu 22 maja 2015 r. Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (I) oraz powiecie m. Wrocław (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 prowadzi nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną. Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP Wrocław jako osoby bezrobotne (I lub II profil pomocy), należących do kategorii NEET, w tym do osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. Osoby bezrobotne należące do powyższej grupy zapraszamy do składania wniosków. Więcej na stronie: www.pup-wroclaw.pl.

Zapytanie ofertowe

Montaż wykładziny obiektowej, dywanowej z materiałów Wykonawcy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce.

Załączniki:

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że dzień 05 czerwca 2015 r. będzie dla pracowników GOPS-u dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2015 r.(sobota), które jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W związku z powyższym GOPS w Długołęce w dniu 05 czerwca 2015 r. będzie nieczynny.

MŁODZI NA RYNKU PRACY

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza Przedsiębiorców, Pracodawców oraz Osoby bezrobotne do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym, „Młodzi na rynku pracy", które odbędzie się w dniu 22 maja 2015 roku od godziny 09.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22 (budynek „B", sala konferencyjna).

Podczas spotkania zostaną omówione usługi i instrumenty wsparcia w tym: dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenie na wniosek osoby uprawnionej oraz dla Przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem bezrobotnych przy wsparciu Urzędu w ramach organizacji staży.

Szczególnie gorąco zapraszamy osoby bezrobotne do 30-go roku życia planujące rozpocząć działalność gospodarczą na wykład przedstawiciela Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna, który wyjaśni wszystkim zainteresowanym zagadnienia podatkowe związane z prowadzeniem jednoosobowej działalności.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia pod adresem: konsultacje@pup-wroclaw.pl

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że w dniu 12 maja 2015 r., urząd będzie nieczynny w godzinach od 9.30 do 15.00 w związku z odbywającym się szkoleniem dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce.

Targi Pracy we Wrocławiu

Dnia 24 kwietnia 2015 r. odbyły się Targi Pracy organizowane przez Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Wrocław oraz Zachodnią Izbę Gospodarczą. Różnorodne oferty Targów skierowane były przede wszystkim do osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, a także do wszystkich zainteresowanych znalezieniem bądź zmianą pracy. Zaprezentowane były oferty dla osób w każdym wieku, o różnym poziomie wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Wśród pracodawców, którzy zaprezentowali swoją ofertę znalazły się między innymi: Clar System, HAK, Interkadra, Nestle Polska, Max-Power, Pollux, Job Impulse, Trenkwalder, Manpower, Netto, ABC-Service, Aterima, Work Service, Poczta Polska, Leasing Team, LG Display, IKEA, Komsa. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentowaną przez pracodawców ofertą udostępnioną na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce tj. na tablicy informacyjnej znajdującej się na korytarzu głównym.

Osoby zainteresowane ofertami pracy mogą uzyskać dodatkowe informacje od pracownika socjalnego Agnieszki Gaweł-Karwatki tel. 71 315 20 60 wew. 19.

OSTEOPOROZA Choroba milionów złamań

Osteoporoza jest chorobą kości, w której dochodzi do ich zrzeszotnienia. Kości stają się kruche i łatwo ulegają złamaniom. Nazywamy ją cichym złodziejem kości, ponieważ bardzo długo nie daje żadnych dolegliwości bólowych i często pierwszym objawem jest złamanie. U osób po 50 r.ż. występuje ona u 30% kobiet i 8% mężczyzn.

Więcej informacji o osteoporozie (rozpoznanie, leczenie, w tym kalkulator FRAX za pomocą którego można obliczyć ryzyko złamania, zapobieganie upadkom) znajduje się na www.osteoporoza.pl

Zapraszamy na spotkanie z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Długołęce w sali konferencyjnej, dnia 14 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00. W czasie spotkania będzie można zadawać pytania dotyczące problematyki bezrobocia, aktywizacji zawodowej,aktualnej oferty Urzędu Pracy. Serdecznie zapraszamy.

Nie zakładaj sobie na szyję "KREDYTOWEJ PĘTLI"

Zjawisko "pętli kredytowej" dotyka ludzi, którzy zaciągają wiele kredytów po to, żeby spłacić inne, które zostały zaciągnięte wcześniej.

Przeczytaj aby dowiedzieć się więcej!

Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce

działająca pod numerem telefonu 22 490 20 44 oraz strona internetowa http://migrant.info.pl/zatrudnianie-cudzoziemcow.html - zarówno migranci, jak i pracodawcy mogą uzyskać rzetelną poradę i informację dotyczącą kwestii szeroko pojętego pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Migrant

Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej "Przedwiośnie"

w Kowarach, proponuje świadczenie komercyjnych usług rehabilitacyjnych oraz komercyjnej rehabilitacji leczniczej, a także proponuje ofertę pobytów rodzinnych, dla grup zorganizowanych, pobytów antystresowych oraz pobytów zdrowotnych. Więcej na stronie www.przedwiosnie.eu.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Wnioski przyjmowane są do 6 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.spes.org.pl/stypendia.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w okresie od czerwca do grudnia 2015 r. będzie realizowało Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program jest kierowany do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego i zakłada 10 godzin spotkań indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych (grupa zamknięta).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń:

Szczegółowe informacje na temat Programu oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w Powiecie Wrocławskim można uzyskać w tut. Centrum – kontakt: Pani Paulina Rawska, tel. 71/72-21-862 lub Pani Magda Saska-Radwan 71/72-22-005.

Wystartowała 11 edycja Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, dla utalentowanych wokalnie osób niepełnosprawnych.

Szczegóły w załączniku (pobierz załącznik).

Zapytanie ofertowe

Usługa konserwacji i naprawy awaryjnej urządzeń telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek w roku 2015

Załączniki:

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że stowarzyszenie „INTRO” mieszczące się we Wrocławiu przy placu św. Macieja 5/6, oferuje bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i materialną dla ofiar przestępstw. Wsparcie realizowane jest w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości. Pomoc kierowana jest dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, np.: przemocą, wypadkiem komunikacyjnym, nie alimentacją, napaścią, kradzieżą, nękaniem, oszustwem, błędem medycznym, zgwałceniem, molestowaniem i innymi czynami karalnymi mieszczącymi się w kodeksie karnym. Więcej informacji na stronie internetowej: www.intro.org.pl lub www.psychotekst.pl

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, informuje, że w związku z inicjatywą pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, która odbywać się będzie w dniach 23 do 28 lutego 2015r., został utworzony w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej - Punkt Informacyjny do którego będą mogły zgłaszać się osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie. W dniach 23 do 27 lutego 2015r, w godzinach od 12 do 14, dyżur będzie pełnić Katarzyna Mądrecka specjalista pracy socjalnej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu 71/315-20-60 wew. 18.

Celem akcji jest kompleksowe przedstawianie form pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informowanie o uprawieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym.

Ponadto dyżury informacyjne w dniach 23 do 28 lutego 2015r. pełnić będzie:

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Wsparcie skierowane jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem: przemocą, wypadkiem komunikacyjnym, niealimentacją, napaścią, kradzieżą, nękaniem, oszustwem, błędem medycznym, zgwałceniem, molestowaniem i innymi czynami karalnymi mieszczącymi się w kodeksie karnym. O pomoc można wnioskować w siedzibie Stowarzyszenia INTRO pod adresem: pl. Św. Macieja 5/6 Wrocław, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 667-323-965. Więcej informacji na stronie internetowej: www.intro.org.pl lub www.psychotekst.pl

Dyrekcja PUP Wrocław informuje o rozpoczętych naborach wniosków:

1) pracodawców o dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych
2) osób bezrobotnych o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, finansowania szkolenia lub przyznania bonów dla osób do 30 roku życia.

Wnioski do pobrania znajdują się na stronach: wroclaw.praca.gov.pl oraz www.pup-wroclaw.pl
Kancelaria Powiatowego Urzędu Pracy przyjmuje wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Szczegółowe informacje znajdują się w plikach w załączeniu orz na ww. stronach PUP Wrocław.

Wsparcie dla osób bezrobotnych
Wsparcie dla pracodawców

Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego Zbiórki Publicznej

pn. „Pomoc na rzecz rodzin z Januszkowic poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 16.07.2014 roku”

2015-01-23 Sprawozdanie - załącznik

Zapytanie ofertowe - Obsługa i aktualizacja strony internetowej

2014-12-16 Zapytanie ofertowe
2014-12-16 Załącznik 1 Formularz Ofertowy
2014-12-16 Załącznik 2 Wzór umowy

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem do udziału w nowym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest objęcie wsparciem (zindywidualizowana i kompleksowa usługa) osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniem, w wieku 45+.

2014-12-15 45+II

Wsparcie i przygotowanie

do wejścia lub powrotu na rynek pracy osób niepełnosprawnych ruchowo.

2014-12-15 Wsparcie os. niepełnosprawnych ruchowo IV

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu zaprasza do udziału w projekcie osoby z orzeczoną grupą o niepełnosprawności

Projekt dla osób z orzeczoną grupą o niepełnosprawności - „Krok do samodzielności” - Fundacja oferuje wsparcie indywidualne Trenera Aktywności, który pracuje z uczestnikiem do momentu, kiedy osoba zacznie działać samodzielnie i wprowadzi to do swojego codziennego życia. W ramach projektu jest również wsparcie psychologa i prawnika w formie indywidualnych konsultacji. Dodatkowo możliwych jest kilka spotkań grupowych (6 osób) z psychologiem jako środowiskowe grupy wsparcia. Dodatkowo Fundacja proponuje 3dniowe warsztaty umiejętności miękkich.

Projekt dla osób z orzeczoną grupą o niepełnosprawności - „Profesjonalni niepełnosprawni” - Fundacja oferuje kompleksowe doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawnicze i pośrednictwa pracy dla osób poszukujących zatrudnienia. Dodatkowo Fundacja organizuje grupy wsparcia, spotkania aktywizacyjne i prawnicze. Dla osób chcących się szkolić proponuje się bazę godzin szkoleń zawodowych i informatycznych. Poprzedzone są one dwudniowymi warsztatami umiejętności miękkich.

Fundacja Aktywizacja
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Oddział Fundacji Aktywizacja we Wrocławiu
pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław
tel. 511 944 126
emilia.szyszkowska@idn.org.pl
www.aktywizacja.org.pl/wroclaw

Idą Święta, karp wigilijny na kredyt?

Życie na kredyt jest problemem często spotykanym ale nie tylko w kontekście świąt. Jesteśmy społeczeństwem, które z dnia na dzień zadłuża się coraz bardziej. A tymczasem w przeważającej większości przypadków nie osiągniemy trwałych zmian na lepsze, tym bardziej, jeśli sytuacja która popycha nas do wzięcia kredytu i tak jest już zła. Nastawieniu na „tu i teraz” przychodzi w sukurs bardzo bogata oferta „tanich” kredytów bankowych i parabankowych. Powszechną strategią zachęcania do wzięcia kredytu czy szybkiej pożyczki, jest wykorzystywanie wizerunku znanych aktorów, którym – jak w oglądanych serialach telewizyjnych można przecież zaufać. Dalszy ciąg interakcji zależy już tylko od tego, jak zdefiniujmy swoje potrzeby, a możliwości… cóż, przecież jakoś to będzie. Decydujące znaczenie ma to, by tak naprawdę uwierzyć, że reklama, oferta, kierowana jest tylko do nas, że ktoś chce nam rzeczywiście pomóc, że mieszając się do naszego życia, pokazuje swoją wielkoduszność, nie lekceważy nas, kierując się przy tym pozytywnymi intencjami.

2014-12-15 Idą święta

Kampania społeczna "Zanim podpiszesz".

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek tzw. „chwilówek” oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. Akcja społeczna jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. http://www.zanim-podpiszesz.pl/

Informacja dotycząca zbiórki publicznej

- "Pomoc na rzecz rodzin z Januszkowic poszkodowanych w pożarze"

2014-12-15 Wielkie serca dla tych

Zapytanie ofertowe - Usługi pocztowe

2014-12-04 Zapytanie ofertowe.usługi pocztowe
2014-12-04 Załącznik Nr 1 Szczegółowy Formularz Ofertowy
2014-12-04 Załącznik Nr 2 Oferta cenowa
2014-12-04 Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy
2014-12-04 Załącznik Nr 4 Wzór umowy

Gmina Długołęka już po raz trzeci w ostatnich trzech latach znalazła się wśród znakomitego grona laureatów nagrody i tytułu Samorząd Równych Szans 2014, za realizację i finansowanie cyklicznego programu na rzecz osób z niepełnosprawnością, realizowanego nieprzerwanie od 2004 roku, w całości finansowanego ze środków Wójta Gminy Długołęka.

-26.11.2014 Samorząd Równych Szans
-25.11.2014 zdjęcie

INFORMACJA DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje o możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne ze środków finansowych PFRON , będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ul. T.Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel./71 72-21-860, z niżej wyszczególnionej formy pomocy:
1. Zakup sprzętu do rehabilitacji domowej;
2.Zakup środków pomocniczych i ortopedycznych ( pampersy, kule, chodziki);
3. Na turnus rehabilitacyjny;
4. Zakup komputera ;
5. Zakup sprzętu służącego do likwidacji barier architektonicznych i technicznych ( schodołazy, windy, platformy) ;
6. Zakup sprzętu służącego do likwidacji barier architektonicznych i technicznych w postaci dostosowania łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pomocy w postaci udzielenia kompleksowej informacji w przedmiotowej sprawie ( pomoc w wypełnieniu wniosku), może udzielić pracownik socjalny.

Ponadto pracownik socjalny organizuje na życzenie osoby zainteresowanej poradnictwo i pomoc wykwalifikowanego personelu (fizykoterapeuci, ) w zakresie właściwego doboru sprzętu do rehabilitacji, przedmiotów ortopedycznych.

Pomaga, poprzez nawiązywanie współpracy z Fundacjami i Stowarzyszeniami w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Odwiedza osoby niepełnosprawne w środowisku jeśli zachodzi taka potrzeba.

Pracownik socjalny d.s osób niepełnosprawnych Monika Rosa przyjmuje w poniedziałki i w środy w godzinach od 08:00 do 12:00 w pokoju nr 9 w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Szkolna 40 a ; telefon do kontaktu : 71/315-20-60 wew. 17.

-26.11.2014 PFRON

Włoska delegacja Consorzio Monsivo Solidale na wizycie studyjnej w Długołęce

W dniach od 21 do 24 października br. w naszej gminie gościli specjaliści w dziedzinie polityki społecznej włoskiego Stowarzyszenia Monviso Solidale, w ramach realizacji projektu „Role społeczne i zawody”, którego partnerem jest gmina Długołęka.

-2014-11-14 Artykuł - delegacja z Włoch
-2014-11-14 DSC_7113
-2014-11-14 DSC_7125
-2014-11-14 DSC_7128
-2014-11-14 DSC_7144

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, informuje, że w związku z międzynarodową kampanią ONZ: „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, w dniach od 25 listopada 2014r. do dnia 10 grudnia 2014r., zostanie utworzony w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej - Punkt Informacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie. Osobą udzielającą informacji będzie Katarzyna Mądrecka specjalista pracy socjalnej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w godzinach od 12 do 14, w pokoju nr 8 lub telefonicznie 71/315-20-60 wew. 18.

Apel Wojewody Dolnośląskiego dotyczący pomocy osobom bezdomnym, starszym, niepełnosprawnym, samotnym, ubogim i innym wymagającym wsparcia w związku ze zbliżającą się zimą.

-treść

Bezpłatne szkolenie komputerowe z możliwością uzyskania Certyfikatu ECDL Start


Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu w czasie, którego można uzyskać Europejski Certyfikat ECDL Start. Kurs adresowany jest do osób w wieku od 18 lat, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego, pracujących lub bezrobotnych, posiadających wykształcenie, co najwyżej średnie, chcących podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.

Organizator: J&C GROUP ul. Świętojańska 49 pok. 5, Gdynia

Telefon kontaktowy: 505 29 08 82

Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy dla osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Centrum Szkoleniowe „PROFESJA” z Legnicy zaprasza na kurs komputerowy ECDL Start


Centrum Szkoleniowe „PROFESJA” z Legnicy zaprasza na kurs komputerowy ECDL Start dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności. Kurs adresowany jest dla osób w wieku 25 – 64 lat. W przypadku zrekrutowania pełnej grupy – 12 osób, kurs odbędzie się na terenie Długołęki.

W ramach szkolenia zapewniony jest kurs 60 lub 100 godzinny oraz wszelkie materiały szkoleniowe.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z osobą odpowiedzialną za rekrutację: Karolina Gesella tel. 607 597 851.

Fundacja Cultura Mentis z Wrocławia

zaprasza osoby nieaktywne zawodowo, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego z orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata do udziału w bezpłatnym projekcie "Dobrze Pracować".
W ramach projektu oferujemy m.in.:
- Szkolenia zawodowe (pracownik administracji biurowej)
- Wsparcie trenera pracy i doradcy zawodowego
- Szkolenie aktywizacyjne i trening kompetencji społecznych

Zapewniamy m.in.:
- Zwrot kosztów dojazdu (dla osób spoza Wrocławia)
- Asystenta
- Stypendium szkoleniowe
- Sprzęt wspomagający naukę i pracę
- Płatny staż (do 6 miesięcy)
- Materiały Szkoleniowe
- Certyfikat ukończenia szkolenia
- Przyjazną atmosferę

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie Fundacji Cultura Mentis bądź pod nr tel. 791-983-148 lub mailowo.

RODZINNY PIKNIK MIĘDZYPOKOLENIOWY

Piknik skierowany jest do wszystkich pokoleń (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) zamieszkujących gminę Długołęka. W trakcie imprezy na scenie odbywać się będą rodzinne konkursy z nagrodami oraz prezentacje zespołów folklorystycznych. Tego dnia promować będziemy tradycję lokalną, kulturę i sztukę poszczególnych miejscowości (sołectw) poprzez prezentacje własnych rękodzielniczych wyrobów. Specjalnie na tą okazję przygotowane zostanie specjalne stanowisko, na którym wykonywane będą zdjęcia rodzinne z możliwością "przeniesienia się w czasie" tj. stylizacji na dawne czasy dzięki wypożyczonym kostiumom i rekwizytom. W programie nie zabraknie również wspólnego śpiewania pieśni ludowych i regionalnych.

Piknik Rodzinny odbędzie się 27 września 2014r. od godz. 15.00 w Bielawie!

Impreza realizowana w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne.

-plakat

Projekt "Rodzina bez przemocy" 2014. Zapraszamy!!!

Kurs dla rodziców pn. „Szkoła dla rodziców – jak wychowywać bez przemocy”
1 spotkanie – 19 wrzesień 2014r. Godz. 17.00-20.00 (spotkania raz w tygodniu)
Gminny Ośrodek Kultury, Długołęka ul. Wiejska 23

Cykl spotkań z elementami warsztatu dla rodziców małych dzieci pn. „Klaps to też przemoc”
18 wrzesień 2014r., 02 październik 2014r., godz. 16.30-19.30, świetlica Brzezia Łąka
16, 30 październik 2014r., godz. 16.30-19.30, świetlica Pasikurowice
06, 20 listopad 2014r., godz. 16.30-19.30, świetlica Dobroszów Oleśnicki
04, 18 grudzień 2014r., godz. 16.30-19.30, Gminny Ośrodek Kultury, Długołęka ul. Wiejska 23

Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą
1 spotkanie – 17 wrzesień 2014r., kolejne - 30 wrzesień,
14 październik, 28 październik,
04 listopad, 18 listopad,
02 grudzień, 16 grudzień,
godz. 17.30-19.30, Gminny Ośrodek Kultury, Długołęka ul. Wiejska 23

Indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie
w każdy poniedziałek miesiąca, godz. 15.30-19.30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Długołęka, ul. Szkolna 40a

Indywidualne konsultacje psychologiczne
w każdą środę miesiąca, godz. 15.30-19.30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Długołęka, ul. Szkolna 40a

Indywidualne konsultacje prawne w ramach Punktu Konsultacji Psychologicznych i Prawnych terminy w trakcie ustalania

Zapraszamy osoby doświadczające przemocy, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz chcące zdobyć wiedzę, jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi.

Wszelkich informacji dotyczących spotkań udzielna koordynator projektu: Aneta Mruk
numer kontaktowy: 71 315 20 50 wew 19. lub 660 144 051
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40a, pok. 8


Firma Selgros Cash & Carry poszukuje osób do pracy w hali Selgros w Długołęce na stanowisko: PRACOWNIK HALI - KASJER. Szczegóły w załączniku.

- 2014-08-12 Szczegóły.pdf

ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Fundacja Eco Textil przekazuje potrzebującym specjalne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne. Fundacja dysponuje trzema rozmiarami trójkołowych pojazdów:

W pierwszej kolejności na pomoc fundacji mogą liczyć osoby, które otrzymały dofinansowanie na zakup roweru z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym przypadku Fundacja pokrywa część kosztów zakupu, leżących po stronie niepełnosprawnego. W przypadku braku dofinansowania z PFRON, fundacja zobowiązuje się pokryć 70% kosztów zakupu roweru. Osoby potrzebujące rowerów rehabilitacyjnych mogą kontaktować się z Fundacją Eco Textil Dzieciom Niepełnosprawnym od Was dla Was ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko - Kamienne www.ecotextil.pl


Od dnia 1 lipca 2014 roku wprowadzone zostały zmiany w dotychczasowych zasadach wydawania kart parkingowych. Informacja o nowych zasadach wydawania kart parkingowych oraz wzór wniosku o wydanie karty parkingowej znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/art384,nowe-zasady-wydawania-kart-parkingowych.html


Potrzebna pomoc dla pogorzelców (29.07.2014 r.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy, firm oraz przedsiębiorców o włączenie się do akcji pomocy na rzecz rodzin z Januszkowic, które ucierpiały w pożarze w dniu 16 lipca 2014 r. Szczególnie apelujemy do firm i przedsiębiorstw specjalizujących się w branży budowlanej o pomoc w remoncie spalonej części domu. Powołany przez Wójta Gminy Długołęka komitet na rzecz pomocy poszkodowanym prowadzi zbiórkę publiczną.

Osoby chcące pomóc, przyczynić się do odbudowy domu prosimy o wpłaty na konto: 26 9584 1021 2003 0302 2252 0001 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy

Za wszelkie dary serca w imieniu osób poszkodowanych składamy serdeczne podziękowania.

Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce


OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2014/2015, KTÓRY TRWA OD 01.10.2014 R. DO 30.09.2015 R., MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O W/W ŚWIADCZENIE OD 01.08.2014 R. ORAZ OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015, KTÓRY TRWA OD 01.11.2014 R. DO 31.10.2015 R. MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI OD 01.09.2014 R.

- 2014-07-29 Szczegóły.pdf

Każdy, kto chce pomóc dzieciom rozpocząć rok szkolny z nowymi przyborami szkolnymi, może przynieść do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce dary rzeczowe takie jak: zeszyty, długopisy, plecaki, piórniki, flamastry, kredki, ołówki, bloki rysunkowe przyrządy geometryczne itp. na adres GOPS: Długołęka, ul. Szkolna 40a

- 2014-07-18 Akcja Wyprawka.pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie rzeczowe lub żywnościowe II Pikniku Rodzinnego – ogniska dla dzieci i ich opiekunów, które odbędzie się 7 sierpnia 2014r. w Długołęce.

- 2014-07-18 II Piknik Rodzinny-GOPS.pdf

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu na mocy porozumienia Powiatu Wrocławskiego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przystąpiło do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Szczegóły w załącznikach.

- Szczegóły.pdf
- Zmiana terminu - Komunikat.pdf

Potrzebna odzież dla maluszków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie darów: odzieży, obuwia, środków czystości, pieluch, kocyków, zabawek, wózka, nosidełka/fotelika samochodowego dla dwóch noworodków z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym 71 315 20 60 wew. 19.

Jeśli masz rzeczy po swoim dziecku w stanie czystym, funkcjonalnym podziel się z innymi.

Pomoc dla ofiar przestępstw

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że stowarzyszenie „INTRO” mieszczące się we Wrocławiu przy placu św. Macieja 4/5/6 (brama nr 5, I piętro, lewy korytarz), świadczy pomoc prawną, psychologiczną i materialną dla ofiar przestępstw. Pomoc realizowana jest w ramach projektu „Do pełni sił”, dla osób, które mają trudności z samodzielną obroną swoich interesów. Więcej informacji na stronie internetowej: www.intro.org.pl lub www.psychotekst.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce prosi o wycenę usług:

przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych - szkolenia wyjazdowego oraz warsztatu z dbania o wizerunek w ramach realizowanego projektu systemowego "Aktywni Razem". Wycenę należy przesłać w formie elektronicznej na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce: dlugoops@poczta.onet.pl do dnia 14.05.2014r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Prosimy o osobną wycenę poszczególnych zadań biorąc pod uwagę, że możliwa jest realizacja jednego zadania bądź więcej.

- Formularz wyceny
- Wycena

Z komputerem na TY – kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności w obszarach ICT na poziomie ECDL Start. Szczegóły w załączniku.

- Informacja
- Plakat
- Ulotka

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług - warsztaty z aktywnej integracji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Formularz ofertowy Aktywna Integracja
- Wzór umowy Aktywna Integracja
- Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie "INKUBATOR INDYWIDUALNEGO ROZWOJU". W ramach spotkania, w GOK w Długołęce, dnia 17.04.2014 r. w godz. 10.00 - 15.00 odbędzie się bezpłatne doradztwo edukacyjne. Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt telefoniczny: 535 77 22 39.

- Inkubator Indywidualnego Rozwoju 1
- Inkubator Indywidualnego Rozwoju 2

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - Program Pomocy Dzieciom dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.

- szczegóły w załączniku

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie BHP i ppoż - szczegóły w załączniku

- szczegóły zapytania

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy na umowę – zlecenie w charakterze opiekunki / opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych.

Prosimy o zgłaszanie się osób posiadających kwalifikacje opiekuna / opiekunki środowiskowej do wykonywania zawodu.

Podstawowe obowiązki opiekuna środowiskowego:
1) pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie),
2) pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych,
3) udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
4) aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej,
5) doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
6) kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego,

- szczegóły ogłoszenia

Zapytanie ofertowe - usługi konserwacji i naprawy urządzeń telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych

- 2014-03-03 Zapytanie ofertowe serwis
- 2014-03-03 Załącznik Nr 2 Wzór umowy serwis
- 2014-03-03 Załącznik Nr 1 Wykaz urządzeń
- 2014-03-03 Załącznik Nr 3 Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe - artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne

- 2014-03-03 Zapytanie ofertowe artykuły biurowe
- 2014-03-03 Załącznik Nr 2 wzór umowy
- 2014-03-03 Załącznik Nr 1 oferta cenowa.pdf
- 2014-03-03 Załącznik Nr 1 oferta cenowa.doc

E-sprawni - Bezpłatny projekt dla osób bezrobotnych i pracujących, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mieszkających w woj. dolnośląskim. Szczegóły w załączniku.

- plik do pobrania "Ulotka informacyjna"
- plik do pobrania "Formularz zgloszenia"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zaprasza do udziału w projekcie "Aktywni razem"

- plik do pobrania

Zapytanie ofertowe - obsługa i aktualizacja strony internetowej gopsdlugoleka.pl (01.2014)

Specyfikacja zamówienia:

 • - Zapytanie ofertowe - plik w postaci pdf
 • - Załącznik 1 - plik w postaci doc
 • - Załącznik 2 - plik w postaci pdf
 • Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce o konsultacjach społecznych w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Długołęka na lata 2014 - 2020 (01.2014)

  Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Długołęka na lata 2014 - 2020.

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do zadań własnych gminy oraz powiatu należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

  Zapraszamy do zapoznania się z założeniami projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Długołęka. Ewentualne opinie, uwagi lub propozycje prosimy
  składać pisemnie na formularzu konsultacji (załącznik) w terminie do dnia
  14 stycznia 2014 r. do godz. 15.30

  Propozycje, uwagi i opinie sporządzone na formularzu konsultacji można przekazać:

  Propozycje, uwagi i opinie przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji, złożone po terminie, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem / nazwą instytucji nie zostaną uwzględnione.

  Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące.

  Teresa Klimek - Kierownik GOPS

 • - Formularz konsultacji - plik w postaci pdf
 • - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - plik w postaci pdf
 • Zapytanie ofertowe - usługi prawne 2014 (12.2013)

  Specyfikacja zamówienia:

 • - Zapytanie ofertowe - plik w postaci pdf
 • Zapytanie ofertowe - usługi informatyczne 2014 (12.2013)

  Specyfikacja zamówienia:

 • - Zapytanie ofertowe - plik w postaci pdf
 • Apel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (12.2013)

  W związku z apelem Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, skierowanym do wojewodów, przekazanym do właściwych ośrodków pomocy społecznej, dotyczącym pomocy osobom bezdomnym, starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom w okresie zimy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zwraca się do wszystkich Państwa o czujność i wrażliwość w sytuacjach wymagających podjęcia reakcji i pomocy.

  W szczególności proszę o zwracanie uwagi w sytuacjach zasłabnięcia człowieka w chłodzie, na mrozie, pozostawania na przystankach autobusowych, na ławkach, w innych miejscach a także na osoby mające problemy z poruszaniem się, z dotarciem do domu. Żaden człowiek nie powinien pozostać bez pomocy.

  O wszystkich sytuacjach wymagających pomocy należy powiadomić służby publiczne gminy, a w szczególności:

  Zapytanie ofertowe - artykuły biurowe ... (11.2013)

  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce.

  Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - mozna składać wnioski na nowy okres świadczeniowy od dnia 01 sierpnia 2013 r (11.2013)

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że osoby uprawnione do Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego mogą składać wnioski na nowy okres świadczeniowy od dnia 01 sierpnia 2013 r.

  UWAGA !!!

  Jednocześnie przypomina się, że osoby które otrzymały decyzje warunkowe o przyznaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na miesiąc wrzesień 2013 r., są zobowiązane do dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub złożenia oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w nieprzekraczalnym terminie od 01 września 2013 r. do 15 września 2013 r.

  Wnioski należy składać w GOPS w Długołęce, ul. Szkolna 40a, I piętro, Pokój nr 3

  Jednocześnie przypomina się, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 71 315-20-50, wew. 22 Referent: Katarzyna Zawadzka

  Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 01 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r (11.2013)

  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOŁĘCE, informuje , że osoby, które chcą ubiegać się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 01 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r., mogą pobierać wnioski od 01 września 2013 r. natomiast wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane: od 17 WRZEŚNIA 2013 w pokoju 3 i 4

  UWAGA!!!

  Jednocześnie przypominamy, że osoby które otrzymały decyzje warunkowe o przyznaniu świadczeń rodzinnych na miesiąc wrzesień i październik 2013 są zobowiązane do dostarczenia

  ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY LUB ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO FAKT KONTYNUOWANIA NAUKI W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD 1 WRZEŚNIA 2013 DO 15 WRZEŚNIA 2013

  Skutkiem niedostarczenia w/w zaświadczenia lub oświadczenia będzie uchylenie przedmiotowych świadczeń za miesiąc wrzesień 2013 r. i odpowiednio za miesiąc październik 2013 r.

  Informacja telefoniczna: tel.: 71/315-20-50 wew.23 starszy referent Justyna Jaśkiewicz lub wew.24 starszy referent Anna Lis-Kownacka

  Praca dla niepełnosprawnych (10.2013)

  Niepełnosprawni z małych miast i wsi mogą pracować! Fundacja Aktywizacja w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” zapewnia profesjonalne szkolenia, praktyczną naukę zawodu, staże i skuteczną pomoc w znalezieniu pracy. Więcej informacji w załączniku.

  BEZPŁATNE konsultacje psychologiczne ... (10.2013)

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zaprasza na BEZPŁATNE konsultacje psychologiczne w PUNKCIE KONSULTACYJNYM DS. PRZEMOCY (dla ofiar i sprawców przemocy). ZAPEWNIAMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ!, szczegóły wraz z grafikiem w załączniku.

  28 października 2013 r. w godzinach 10.00-13.00 odbędą się bezpłatne warsztaty nt "Podstawowej pielęgnacji osoby przewlekle chorej i niesamodzielnej"

  Weź udział w BEZPŁATNYM projekcie „Z niepełnosprawnością w branży IT” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (10.2013)

  Jesteś osobą niepełnosprawną? Jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo? Mieszkasz w powiecie wrocławskim? Chcesz zdobyć dodatkowy zawód poszukiwany na rynku pracy? Ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

  Zadbaj o to, żeby Twoi bliscy już nigdy nie byli pozostawieni sami sobie ! (10.2013)

  Ogólnopolski System Bezpieczeństwa Krajowej Sieci Alarmowej oferuje objęcie opieką osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Często zdarzają się przypadki nagłego zasłabnięcia osób mieszkających samotnie, w wyniku, czego osoby te nawet przez kilka dni leżą na podłodze i dopiero po dłuższym okresie nie dawania oznak życia są znajdowane w stanie skrajnego wyczerpania. Przycisk Sieci Życia zapewnia natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej lub innych osób (np. rodziny czy sąsiadów) Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy Sieci Życia mają zapewnione bezcenne poczucie bezpieczeństwa. Również rodziny i opiekunowie zajmujący się osobami niesamodzielnymi zyskują poczucie, że nawet gdy nie mogą być z podopiecznym, to osoba ta nie jest pozbawiona sama sobie.

  Powiedz o nas znajomym – może w ten sposób uratujesz komuś życie!

  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych w Punkcie Konsultacji ds. Przemocy (09.2013)

  Pliki do pobrania:

  "Ankieta SRPS" (09.2013)

  Uprzejmie informujemy, iż przystąpiliśmy do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020. Opracowanie niniejszej strategii jest zadaniem obowiązkowym, wynikającym z ustawy o pomocy społecznej.

  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem, określającym główne kierunki działań polityki społecznej, mających na celu podniesienie jakości życia społeczności lokalnej. Jednocześnie jest ona koncepcją systemowego działania polegającego na formułowaniu długookresowych celów w obszarze polityki społecznej, określaniu zasobów i niezbędnych środków do realizacji tych celów.

  Jednym z etapów opracowania strategii jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, które mają na celu poznanie opinii, zebranie uwag, wyznaczenie kierunków działań służących rozwiązaniu kluczowych problemów, a w których powinni uczestniczyć przedstawiciele środowisk samorządowych, instytucji społecznych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców, przedstawicieli instytucji, organizacji działających na terenie gminy, o przystąpienie do procesu konsultacji społecznych, poprzez wypełnienie ankiety i odesłanie jej na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce lub elektronicznie na e-mail dlugoops@poczta.onet.pl do dnia 19 września 2013 r.

  Pliki do pobrania:

  "Aktywni Razem 2013" (03.07.2013)

  Ogłoszenie o naborze. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego „Aktywni razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pliki do pobrania:

  Zapytanie ofertowe - na obsługę bankową (17.06.2013)

  Pliki do pobrania:

  Zapytanie ofertowe - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (12.06.2013)

  Pliki do pobrania:

  Zapytanie ofertowe - prowadzenie warsztatów z Aktywnej Integracji (11.06.2013)

  Pliki do pobrania:

  Stypendia 2013-2014 w ramach programu "SPRAWNY UCZEŃ" (24.05.2013)

  W roku szkolnym 2013/2014 po raz trzeci przyznane zostaną w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" na rok szkolny 2013 - 2014 stypendia uczniom niepełnosprawnym ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół policealnych z terenu Dolnego Śląska.

  Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 27 maja 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r.

  Stypendia kierowane są do uczniów z niepełnosprawnością realizujących obowiązek szkolny na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych) zamieszkujących na obszarze województwa dolnośląskiego pochodzących z rodzin, w których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł, a w przypadku osób samotnie gospodarujących 542 zł. Wysokość jednorazowego stypendium na rok szkolny 2013/2014 wynosi 1000 zł na niepełnosprawnego ucznia.

  Szczegółowe warunki przyznawania jednorazowych stypendiów oraz tryb postępowania w tych sprawach zamieszczone są na stronie internetowej www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl

  ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ !!! (10.05.2013)

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że na terenie Gminy Długołęka doszło do czynów zabronionych z udziałem osób narodowości romskiej lub bułgarskiej, podających się za pracowników opieki społecznej, poruszających się pojazdem osobowym koloru czerwonego (brak danych dotyczących marki pojazdu). Wskutek powyższych zdarzeń poszkodowane zostały osoby w podeszłym wieku.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje, aby weryfikować dane osób, ponieważ pracownicy socjalni posiadają LEGITYMACJE PRACOWNIKA SOCJALNEGO z numerem, zdjęciem oraz pieczęcią GOPS.

  GOPS apeluje do osób starszych, samotnych, aby nie wpuszczać nieznajomych osób do mieszkań i domów. Nikomu nie należy dawać też żadnych pieniędzy, podpisywać umów.

  Osoby starsze, mieszkające samotnie, często stają się ofiarami oszustów podających się za pracowników socjalnych i w ten sposób przestępcy wykorzystują nieuwagę i nadmierne zaufanie. Prosimy zachować czujność.

  BĄDŹ GOTOWY NA ODBIÓR NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ ... (22.04.2013)

  22 kwietnia i 23 lipca 2013 roku na terenie Dolnego Śląska dojdzie do przełączenia nadawania sygnału TV z analogowego na cyfrowy!
  BEZPŁATNA INFOLINIA 800 007 788

  Pliki do pobrania:

  „Tydzień Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem” (26.02.2013)

  „Tydzień Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem”, Komisariat Policji w Długołęce oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, iż w dniach od 25 lutego 2013 roku do 02 marca 2013 roku - osoby zainteresowane mogą zgłaszać się po pomoc do Ośrodka Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem we Wrocławiu przy ulicy Gen. Bora Komorowskiego nr 31 w godzinach od 10.00 do 18.00 (od poniedziałku do piątku), w sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00.

  Dane do kontaktu : tel. /71/ 352 – 94 – 03 (czynny całą dobę)

  e – mail: pomocpokrzywdzonym@wp.pl

  Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną oraz prawną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie gminy - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

  Informacji i porad można zasięgnąć w Komisariacie Policji w Długołęce przy ulicy Robotniczej nr 42 w godzinach pracy komisariatu, gdzie dyżur w przedmiotowej sprawie pełnić będzie w dniach od 25 lutego 2013 r. do 02 marca 2013 r. dyżurny Komisariatu Policji przy współudziale pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce.

  Dyżur pracownika socjalnego pełniony będzie stale w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce przy ulicy Szkolnej 40 „a” w dniach od 25 lutego 2013 r. do 02 marca 2013 r. w godzinach pracy Ośrodka - tj. od godziny 7.30 do 15.30, a także pracownicy socjalni pełnić będą dyżur w Komisariacie Policji w Długołęce w dniach od 25 lutego 2013 r. do 02 marca 2013 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 , według harmonogramu zamieszczonego w załączniku.

  Pliki do pobrania:

  Zaproszenie do składania wyceny usług ... (19.02.2013)

  Projekt Systemowy GOPS Długołęka "Aktywni Razem" - Zaproszenie do składania wyceny usług w zakresie prowadzania warsztatów z Aktywnej Integracji.

  Pliki do pobrania:

  Pomoc dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (14.02.2013)

  Pomoc dla ubogich rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej skorzystaj z pomocy
  Stowarzyszenia SPES działającego na rzecz osób niepełnosprawnych
  http://www.spes.org.pl/

  Pliki do pobrania:

  Pomoc dla Kombatantów i osób uprawnionych (14.02.2013)

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, iż Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Kierownika Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu http://www.udskior.gov.pl/

  Harmonogram ... (14.02.2013)

  Przedstawiamy HARMONOGRAM GMINNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO DS. UZALEŻNIEŃ.

  Pliki do pobrania:

  Dyżurny Punktu Konsultacyjy ... (12.02.2013)

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza do DYŻURNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie izolacji i milczenia. Pamiętaj, że masz prawo do szacunku i godnego traktowania. We własnym domu powinieneś i masz prawo czuć się bezpiecznie.

  Pliki do pobrania:

  Ostrzeżenie - metanol zabija (01.02.2013)

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi.

  Pliki do pobrania:

  Projekt "Zatrudnienie wspomagane" (29.01.2013)

  Fundacja Eudajmonia zaprasza osoby z niepełnosprawnością oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz publicznych i niepublicznych instytucji integracji i pomocy społecznej do wzięcia udziału w projekcie innowacyjnym Zatrudnienie wspomagane. W ramach projektu można skorzystać ze wsparcia trenera pracy w poszukiwaniu przyszłego stanowiska pracy oraz wziąć udział w warsztatach i szkoleniach. Projekt jest realizowany w województwie dolnośląskim. Udział w nim jest bezpłatny.

  Pliki do pobrania:

  Usługi informatyczne na rok 2013 (17.12.2012)

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług informatycznych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce.

  Pliki do pobrania:

  Nabór do programu 2012 (31.10.2012)

  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOŁĘCE

  prowadzi nabór uczestników do realizowanego od października br.programu pt. „Spełnić choć jedno marzenie – IX edycja”, który jest adresowany do dorosłych osób z niepełnosprawnością, w okresie od października 2012 r. do czerwca 2013 r. Program w całości finansowany jest przez Wójta Gminy Długołęka, a realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce.

  Celem programu jest integracja społeczna, nakierowana na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością, w tym w szczególności udział w: warsztatach terapii zajęciowej, spotkaniach okolicznościowych (wigilia, śniadanie wielkanocne), wycieczkach, zabawach (andrzejki, karnawał, walentynki) oraz zdobycie wielu przydatnych umiejętności życiowych.

  Dotychczasowa grupa uczestników zakwalifikowanych do programu od października br. to osoby ze wskazaniem kontynuacji udziału z lat poprzednich, co ostatecznie nie wyklucza pozyskania nowych uczestników.

  Lista uczestników zostanie ostatecznie zweryfikowana i zamknięta w dniu 10 listopada 2012 r.

  Uczestnikami programu mogą być :

  Kryteria naboru:

  zgłoszenia pisemne lub ustne osób z niepełnosprawnością fizyczną i/lub psychiczną w wieku od 18 do 60 lat, prosimy kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40 a , tel. (071) 315 - 20 - 60, w terminie do dnia 10 listopada 2012 r.

  Kryteria kwalifikacji uczestników do programu :

  Kryterium dodatkowe :

  Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, w terminie  od dnia ukazania się ogłoszenia do 10 listopada 2012 r., od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 10.00 do 15.00. Kontakt telefoniczny pod numerem (071) 315 20 60 wew. 12
  .

  Pliki do pobrania:

  Nowa Infolinia dla migrantów (31.10.2012)

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt „Prawa Migrantów w Praktyce” W związku z tym dla migrantów i ich pracodawców została uruchomiona infolinia, gdzie można uzyskać informacje n/t praw i obowiązków, umówić się na konsultacje z prawnikiem oraz uzyskać informację, jak postępować, aby uzyskać pomoc materialną:

  Infolinia dla migrantów którzy znaleźli się w trudnym położeniu: 22 490 20 44

  Pliki do pobrania:

  Punkt Konsultacji Psychologicznych i Prawnych - bezpłatnie (25.10.2012)

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu „Rodzina bez przemocy – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Długołęka działa Punkt Konsultacji Psychologicznych i Prawnych. Zapraszamy na BEZPŁATNE konsultacje.

  Pliki do pobrania:

  Kwoty kryteriów oraz wysokości zasiłków obowiązujące od 1 listopada 2012 roku (19.09.2012)

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

  Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

  1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.

  2. Od dnia 1 listopada 2014 r .

  Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

  Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

  Ponadto informujemy, iż kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. 725 zł na osobę w rodzinie.