Programy unijne

Untitled Document


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce

Adres: Długołęka, ul. Szkolna 40a, 55-095 Mirków

Telefon: (71) 315 -20-50
Telefon/fax: (71) 315-20-60
mail: dlugoops@poczta.onet.pl

Godziny pracy Ośrodka: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

Zespół Pomocy Rodzinie prowadzony przez pracowników GOPS, wspomagany przez psychologa.
Godziny pracy ZPR: każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:30 do 20:00

workersPracownicy:

 • Kierownik Ośrodka: Ewelina Walczak - Pelc
 • Zastępca kierownik: Katarzyna Mądrecka
 • Główny księgowy: Lila Pilśniak
 • Starsza księgowa: Anna Lewandowska
 • Referent ds. księgowości: Justyna Cieślukowska – Heise
 • Starszy specjalista pracy socjalnej: Agata Kubiak
 • Specjaliści pracy socjalnej: Bożena Wiąz, Aneta Grocholska, Jolanta Krawczyk, Krystyna Marschall, Magdalena Reszka, Barbara Kurowska
 • Pracownicy socjalni: Magdalena Włodarczyk, Magdalena Okoń, Katarzyna Łagiewka, Agnieszka Paturej, Krystyna Brańska-Warszewska
 • Aspirant pracy socjalnej:: Agnieszka Wiergowska
 • Asystenci Rodziny: Anna Burniak – Baczyńska, Agata Doziwska, Barbara Kikut
 • Pracownicy działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: Kamila Drygielska, Sylwia Marciniszyn, Paulina Mazij, Marta Sosnal, Iwona Żelichowska, Renata Bryl-Baranowska
 • Pracownicy działu świadczeń wychowawczych: Lidia Podsiadło, Anna Przybylska, Marzena Szponarska, Magdalena Schmidt, Agnieszka Kondracka
 • Referent: Wioletta Migrella
 • Pracownik obsługi: Justyna Dolata
 • Opiekunka środowiskowa: Jolanta Rabenda, Bożena Wichuła, Monika Tomczuk

Rejony działania pracowników socjalnych:

 • Rejon opiekuńczy nr 1: Borowa, Byków, Stępiń - Krystyna Marschal
 • Rejon opiekuńczy nr 2: Długołęka, Mirków - Bożena Wiąz
 • Rejon opiekuńczy nr 3: Bierzyce, Bukowina, Godzieszowa, Łosice, Pasikurowice, Pruszowice, Ramiszów, Siedlec, Zaprężyn - Agata Kubiak
 • Rejon opiekuńczy nr 4: Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem - Barbara Kurowska, Magdalena Reszka
 • Rejon opiekuńczy nr 5: Bąków, Budziwojowice, Dąbrowica, Dobroszów, Kępa, Krakowiany, Łozina, Michałowice, Skała, Tokary, Węgrów - Krystyna Brańska-Warszewska
 • Rejon opiekuńczy nr 6: Brzezia Łąka - Aneta Grocholska
 • Rejon opiekuńczy nr 7: Kamień - Magdalena Włodarczyk
 • Rejon opiekuńczy nr 8: Bielawa, Kątna, Kiełczówek, Oleśniczka, Piecowice, Wilczyce, Pietrzykowice, Raków, Śliwice - Jolanta Krawczyk
 • Rejon opiekuńczy nr 9: Domaszczyn - Magdalena Okoń
 • Rejon Opiekuńczy nr 10: Jaksonowice, Januszkowice, Kiełczów - Katarzyna Łagiewka
 • Rejon opiekuńczy nr 11: Długołęka, Szczodre - Agnieszka Paturej
 • Rejon opiekuńczy nr 12: usługi opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej - Agnieszka Wiergowska
 • PRACA SOCJALNA:
  Pomoc osobą dotkniętym przemocą w rodzinie - Magdalena Włodarczyk, Magdalena Okoń, Anna Burniak - Baczyńska
  Aktywizacja społeczności lokalnej, praca socjalna z osobami starszymi i niepełnosprawnymi (PFRON) - Aneta Grochlska
  Pomoc osobom bezrobotnym - wg. rejonów opiekuńczych
 • INNE:
  Karta Dużej Rodziny - Jolanta Krawczyk
  Dodatek mieszkaniowy i energetyczny - Magdalena Włodarczyk
  Bank Żywności - Aneta Grocholska
 • Stypendia - Jolanta Krawczyk