Programy unijne

Untitled Document


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce

Adres: Długołęka, ul. Szkolna 40a, 55-095 Mirków

Telefon: (71) 315 -20-50
Telefon/fax: (71) 315-20-60
mail: dlugoops@poczta.onet.pl

Godziny pracy Ośrodka: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

Zespół Pomocy Rodzinie prowadzony przez pracowników GOPS, wspomagany przez psychologa.
Godziny pracy ZPR: każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:30 do 20:00

workersPracownicy:

 • Kierownik Ośrodka: Teresa Klimek
 • Zastępca kierownika: Ewelina Walczak - Pelc
 • Główny księgowy: Lila Pilśniak, Księgowa: Anna Lewandowska
 • Starszy specjalista pracy socjalnej: Agata Kubiak
 • Specjaliści pracy socjalnej: Bożena Wiąz, Aneta Grocholska, Katarzyna Mądrecka, Jolanta Krawczyk, Krystyna Marschall, Magdalena Reszka
 • Pracownicy socjalni: Barbara Kurowska, Magdalena Włodarczyk, Anna Burniak - Baczyńska
 • Asystenci Rodziny: Karolina Mielczarek, Agata Doziwska, Barbara Kikut
 • Pracownicy działu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego: Iwona Żelichowska, Anna Przybylska, Marta Sosnal, Agnieszka Śmitkowska, Magdalena Grab, Daria Chrzanowska, Lidia Podsiadło, Marzena Szponarska, Justyna Makuch, Renata Bryl-Baranowska
 • Aspirant pracy socjalnej: Wioletta Migrella
 • Pracownik obsługi: Justyna Dolata
 • Opiekunka środowiskowa: Jolanta Rabenda, Bożena Wichuła

Rejony działania pracowników socjalnych:

 • Rejon opiekuńczy Bąków, Budziwojowice, Dąbrowica, Kępa, Krakowiany, Łozina, Michałowice, Skała, Stępiń, Tokary, Węgrów - Krystyna Marschal
 • Rejon opiekuńczy Szczodre, Mirków, Brzezia Łąka, Jaksonowice, Januszkowice - Bożena Wiąz
 • Rejon opiekuńczy Bierzyce, Bukowina, Godzieszowa, Łosice, Pasikurowice, Pruszowice, Ramiszów, Siedlec, Zaprężyn - Agata Kubiak
 • Rejon opiekuńczy Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem - Barbara Kurowska, Magdalena Reszka
 • Rejon opiekuńczy Borowa, Byków, Dobroszów, Domaszczyn, Długołęka - Anna Burniak - Baczyńska
 • Rejon opiekuńczy Kamień, Bielawa, Pietrzykowice, Raków, Śliwice, Kątna, Kiełczówek, Kiełczów, Wilczyce, Oleśniczka, Piecowice - Jolanta Krawczyk
 • PRACA SOCJALNA:
  POMOC OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ - Magdalena Włodarczyk, Jolanta Krawczyk
  AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - Aneta Grochlska
  POMOC OSOBOM BEZROBOTNYM - wg. rejonów opiekuńczych