Programy unijne

Untitled Document


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce

Adres: Długołęka, ul. Szkolna 40a, 55-095 Mirków

Telefon: (71) 315 -20-50
Telefon/fax: (71) 315-20-60
mail: dlugoops@poczta.onet.pl

Godziny pracy Ośrodka: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

Zespół Pomocy Rodzinie prowadzony przez pracowników GOPS, wspomagany przez psychologa.
Godziny pracy ZPR: każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:30 do 20:00

workersPracownicy:

 • Kierownik Ośrodka: Ewelina Walczak - Pelc
 • Główny księgowy: Lila Pilśniak, Księgowa: Anna Lewandowska, Magdalena Wojtala
 • Starszy specjalista pracy socjalnej: Agata Kubiak
 • Specjaliści pracy socjalnej: Bożena Wiąz, Aneta Grocholska, Katarzyna Mądrecka, Jolanta Krawczyk, Krystyna Marschall, Magdalena Reszka
 • Pracownicy socjalni: Barbara Kurowska, Magdalena Włodarczyk, Anna Burniak - Baczyńska, Magdalena Okoń, Katarzyna Łagiewka
 • Asystenci Rodziny: Karolina Mielczarek, Agata Doziwska, Barbara Kikut
 • Pracownicy działu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego: Anna Przybylska, Marta Sosnal, Lidia Podsiadło, Marzena Szponarska, Kamila Drygielska, Sylwia Marciniszyn, Alicja Kaczmarek, Nina Andrzejewska, Renata Bryl-Baranowska
 • Aspirant pracy socjalnej: Wioletta Migrella
 • Pracownik obsługi: Justyna Dolata
 • Opiekunka środowiskowa: Jolanta Rabenda, Bożena Wichuła

Rejony działania pracowników socjalnych:

 • Rejon opiekuńczy: Bąków, Budziwojowice, Dąbrowica, Kępa, Krakowiany, Łozina, Michałowice, Skała, Stępiń, Tokary, Węgrów - Krystyna Marschal
 • Rejon opiekuńczy: Szczodre, Mirków, Januszkowice - Bożena Wiąz
 • Rejon opiekuńczy: Bierzyce, Bukowina, Godzieszowa, Łosice, Pasikurowice, Pruszowice, Ramiszów, Siedlec, Zaprężyn - Agata Kubiak
 • Rejon opiekuńczy: Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem - Barbara Kurowska, Magdalena Reszka
 • Rejon opiekuńczy: Borowa, Byków, Długołęka - Anna Burniak - Baczyńska
 • Rejon opiekuńczy: Bielawa, Pietrzykowice, Raków, Śliwice, Kątna, Kiełczówek, Kiełczów, Wilczyce, Oleśniczka, Piecowice - Jolanta Krawczyk
 • Rejon opiekuńczy: Kiełczów, Dobroszów Ol., Jaksonowice - Magdalena Okoń
 • Rejon opiekuńczy: Brzezia Łąka - Aneta Grocholska
 • Rejon Opiekuńczy: Domaszczyn, Kamień - Katarzyna Łagiewka
 • PRACA SOCJALNA:
  POMOC OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ - Magdalena Włodarczyk, Jolanta Krawczyk, Magdalena Okoń
  AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - Aneta Grochlska
  POMOC OSOBOM BEZROBOTNYM - wg. rejonów opiekuńczych
 • INNE:
  KARTA DUŻEJ RODZINY - Jolanta Krawczyk
  DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY - Magdalena Włodarczyk
  BANK ŻYWNOŚCI - Aneta Grocholska