Niebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Z „Niebieską Linią” można skontaktować się telefonicznie oraz e-mailowo. Oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym.

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa
22 668-70-00 Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”
pogotowie@niebieskalinia.pl
http://www.niebieskalinia.pl

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
całodobowy
800 120 002

Projekty

Strony w dziale: