Baza teleadresowa instytucji udzielających pomocy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOŁĘCE
ul. Szkolna 40A, 55-095 Mirków
tel. 71 315-20-50, 71 315-20-60

KOMISARIAT POLICJI W DŁUGOŁĘCE
ul. Wrocławska 24, 55-095 Mirków
tel. 71 315-21-77

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Urząd Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków
tel. 71 323-02-03

PROKURATURA REJONOWA W OLEŚNICY
ul. Chopina 2, 56-400 Oleśnica
tel. 71 314-30-52

SĄD REJONOWY W OLEŚNICY
ul. 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica
tel. 71 756-63-01

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE – Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”
ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 31, 51-210 Wrocław
tel. 71 736-06-82

PODMIOT REALIZUJĄCY PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71 722-18-60

NUMER ALARMOWY

112 – CENTRUM POWIADOMIENIA RATUNKOWEGO
997 – POLICJA (połączenie automatycznie przekierowane na 112)

Projekty

Strony w dziale: