Programy

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – Uchwała Nr XXV/284/20 Rady Gminy Długołęka z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Długołęka na rok 2021.

Projekty

Strony w dziale: