O Nas

Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to jednostka, której zadaniem jest pomaganie mieszkańcom w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wspieramy przede wszystkim osoby w złej sytuacji finansowej, bezdomne, bez pracy, niepełnosprawne i ciężko chore, oraz osoby nieradzące sobie w życiu codziennym. Pomocą obejmujemy także ofiary przemocy domowej, osoby nieradzące sobie z wychowywaniem potomstwa, rodziny wielodzietne.

Kierownictwo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce

Kierownik Ośrodka:
zdjęcie     Ewelina Walczak – Pelc

Zastępca kierownika:
zdjęcie     Katarzyna Mądrecka

Główny księgowy:
Lila Pilśniak

Starsza księgowa:
Katarzyna Parzybut

Referent ds. kadr:
Izabela Łata

Kierownik Gminnego Klubu Senior+
zdjęcie     Aneta Grocholska


Source URL: https://gopsdlugoleka.pl/strona/kontakt/922-o-nas