E-URZĄD

Przesłanie pisma ogólnego do GOPS:


W celu przesłania przez Państwa pisma ogólnego do naszego Ośrodka należy wykonać następujące czynności:

1) Założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami,

2) Zalogować się do portalu przy użyciu własnego loginu i hasła,

3) Przejść do usługi "Pismo ogólne do podmiotu publicznego",

4) Wybrać opcję "Załatw sprawę",

5) Po otwarciu formularza w polu "Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo" należy wpisać "dlugol" na drugiej pozycji powinien wyświetlić się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce, a następnie zatwierdzić znaleziony podmiot,

6) Wypełnić udostępniony formularz elektroniczny (i ewentualnie dodać załącznik) oraz opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie wysłać.

Projekty

Strony w dziale: