Aktualny Wniosek - Dodatek Osłonowy 2024 r.

Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie aktualnego wniosku o dodatek osłonowy w 2024 r.

Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a jego wypłata nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024. Dokumenty złożone po tym dniu pozostaną bez rozpoznania.

Komu przysługuje dodatek osłonowy 2024?

  1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł.
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Należy dodać, ze przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osobę fizyczną, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury. W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

 

Wypełniony wniosek można wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jak to zrobić krok po kroku:

Krok 1: pobierz i wypełnij wniosek

Pobierz interesujący Cię wniosek z naszej strony internetowej. Jeśli masz już skompletowane dokumenty przejdź do kroku 3.

Krok 2: skompletuj dokumenty

Skompletuj potrzebne dokumenty zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej.

Krok 3: podpisz dokumenty w podpisywarce

Uważaj! To ważny krok, a jest często pomijany! Brak podpisu na dołączonym dokumencie sprawia, że jest nieważny.

Dokumenty, które wymagają podpisu takie jak np. oświadczenia, formularze czy wnioski podpisz profilem zaufanym w podpisywarce. Wyślij do nas podpisany elektronicznie dokument. Pamiętaj, żeby zapisać na swoim komputerze podpisany dokument, który później wyślesz jako załącznik przez ePUAP. Poprawnie podpisany dokument jest w formacie xml lub pdf. Jak otworzysz format xml będzie nieczytelny, aby go rozczytać wrzuć go do podpisywarki. 

Skany dokumentów wyłącznie z podpisem tradycyjnym wysłane ścieżką ePUAP nie są ważne.

Krok 4: wejdź na stronę logowania do EPUAP

Wybierz opcję "Zaloguj się".

Krok 5: wybierz jedną z metod logowani

Możesz się zalogować poprzez profil zaufany lub e-dowód.

Krok 6: weryfikacja Twoich danych

Krok 7: wybierz "Katalog Spraw"

Krok 8: wybierz „Sprawy ogólne”

Krok 9: kliknij na „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”

Krok 10: kliknij na „Załatw sprawę”

Krok 11: wypełnij odpowiednio wymagane pola

Krok 12: dodaj załączniki, czyli swój wypełniony wniosek oraz dokumentację

Pamiętaj o podpisaniu w podpisywarce załączonych dokumentów (w których ze wzoru wynika, że wymagamy podpisu).

Krok 13: wybierz „Dalej”

Krok 14: kliknij przejdź do podpisu

Krok 15: kliknij „Podpisz podpisem zaufanym” (jeśli masz profil zaufany) lub „Podpisz podpisem kwalifikowanym” (jeśli masz podpis elektroniczny)

Na tym etapie czasami pojawiają się problemy i nie pojawia się okno podpisu. W takiej sytuacji spróbuj odświeżyć okno lub cofnąć się i przejść jeszcze raz do podpisu. Sprawdź czy wszystkie pola są nadal wypełnione.

 


Source URL: https://gopsdlugoleka.pl/aktualnosc/aktualnosci/954-aktualny-wniosek-dodatek-oslonowy-2024-r