Rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji przez placówki oświatowe

piątek, 19 stycznia 2024

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji przez placówki oświatowe

MEN informuje, że w Dzienniku Ustaw opublikowany został tekst jednolity rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Rozporządzenie w złączeniu.
Dokument uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, a także przez publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji.

red. Alicja Bancewicz

Projekty

Strony w dziale: