28 lutego 2024 r. - Dyżury telefoniczne ZUS Wrocław w sprawie pytań dotyczących świadczeń wspierających dla osób z niepełnosprawnością


Wrocławski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informuje, że przygotował dyżury telefoniczne w związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami związanymi z wejściem w życie w dniu 1 stycznia br. przepisów, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością.


Świadczenie będzie przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.
W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami związanymi z tym tematem wrocławski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przygotował dyżury telefoniczne.
Dyżury pełnione będą w dniach:
- 24 i 31 stycznia,
- 7 i 28 lutego 2024 r.

w godzinach 12:00 -14:00,
pod numerem telefonu 71 360 63 82
Telefon jest aktywny wyłącznie w czasie dyżurów.
Podczas dyżuru telefonicznego eksperci ZUS odpowiedzą na pytania w zakresie:
• zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wspierającego,
• zasad i sposobu składania wniosku o świadczenie wspierające,
• zasad zgłaszania do ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz zdrowotnego w związku z pobieraniem świadczenia wspierającego oraz składania dokumentów zgłoszeniowych.


Więcej informacji na temat świadczenia dostępnych jest na stronie:
https://www.zus.pl/-/%C5%9Awiadczenie-wspieraj%C4%85ce-dla-os%C3%B3b-z-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85-2?redirect=%2F


Source URL: https://gopsdlugoleka.pl/aktualnosc/aktualnosci/951-28-lutego-2024-r-dyzury-telefoniczne-zus-wroclaw-w-sprawie-pytan