DODATEK NA POZOSTAŁE ŹRÓDŁA CIEPŁA - pelet, drewno, gaz LPG, olej opałowy

środa, 21 września 2022

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje, gdy głównym źródłem ciepła jest:

  • Kocioł na paliwo stałe, kominek, koza ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane PELETEM DRZEWNYM, DREWNEM KAWAŁKOWYM lub innym rodzajem BIOMASY, lub
  • Kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, lub
  • Kocioł olejowy zasilany olejem opałowym

Główne źródło ciepła musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r. lub po tym dniu, ale wyłącznie, gdy główne źródło ciepła jest zgłaszane do CEEB po raz pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw zasilanych gazem LPG – nie dotyczy gospodarstw / budynków przyłączonych do sieci gazowej.

1 adres zamieszkania = 1 dodatek (w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe to przysługuje 1 dodatek dla wszystkich tych gospodarstw) – nie dotyczy budynków z wyodrębnionymi adresami.

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, które złożyły  lub którym przyznano dodatek węglowy.

Wniosek  można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40A lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w Punkcie przyjmowania wniosków w Urzędzie Gminy Długołęka ul. Robotnicza 12

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków, prosimy o dołączanie do wniosków kopii / potwierdzenia złożenia deklaracji CEEB

Potwierdzenie złożenia deklaracji CEEB można pobrać w Urzędzie Gminy Długołęka. WAŻNE: Potwierdzenie może pobrać jedynie osoba, która składała deklarację CEEB (np. właściciel / współwłaściciel lub zarządzający nieruchomością). Pobranie potwierdzenia złożenia deklaracji wymaga okazania dowodu tożsamości. 

red. admin

Projekty

Strony w dziale: