Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Wnioski o 500+ na nowych zasadach będzie można składać:

  • od 1 lipca 2019r. – wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
  • od 1 sierpnia 2019r. w formie tradycyjnej (osobiście w siedzibie lub listownie pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce) oraz elektronicznej.

WAŻNE:
Proszę pamiętać o konieczności złożenia wniosku zarówno w sytuacji:

  • ubiegania się o świadczenie 500+ na dziecko, na które aktualnie świadczenie nie jest pobierane
  • kontynuacji pobierania świadczenia 500+ na dane dziecko (niezłożenie wniosku będzie skutkowało brakiem ciągłości tj. realizacji 500+ od października 2019)

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.

Więcej na temat zmian – odsyłamy do strony MRPiPS: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-odslona-programu-rodzina-500-pytania-i-odpowiedzi