Zmiana kryterium dochodowego pomocy żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informacja, że od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z wytyczne POPŻ Podprogram 2016 zmianie uległo kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowe w ramach PO PŻ.

„Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.”

Osoby zainteresowane w/w pomocą mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40 A.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/
dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.