Zapytanie ofertowe: Usługa szkoleniowa: Trening Umiejętności Społecznych (dalej: TUS) dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Długołęka.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie oraz przeprowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży 3 grup*: I oraz II grupa: 10 – 12 lat, III grupa:13 – 15 lat;