Zapraszamy do udziału w warsztatach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje o realizowanych działaniach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015.
Harmonogram w załączniku.