Z komputerem na TY – kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności w obszarach ICT na poziomie ECDL Start. Szczegóły w załączniku.