Współpraca GOPS w Długołęce z Bankiem Zachodnim WBK 1 Oddział w Długołęce

Kolejny raz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce za sprawą Pani Dominiki Tatary Dyrektora Oddziału Banku Zachodniego WBK w Długołęce, otrzymał wsparcie dla swoich najmłodszych podopiecznych. Dzieci w wieku 6,7 i 8 lat otrzymały kolorowe plecaki wyposażone w niezbędne przybory szkolne. W imieniu 26 dzieci i ich rodzin oraz własnym składamy podziękowania i wyrazy uznania.