Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka informuje o rekrutacji na Warsztaty dla dzieci z rodzin wielodzietnych