WNIOSKI 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022

Od dnia 01 kwietnia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce rozpoczyna przyjmowanie wniosków 500+ drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Ośrodku lub za pośrednictwem poczty, nadal jest możliwość składania wniosków drogą elektroniczną.

Z uwagi na stan epidemii, w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników GOPS, obecnie osobista obsługa interesantów jest ograniczona tzn. w punkcie przyjmowania wniosków może przebywać wyłącznie 1 osoba.

Zachęcamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) za pośrednictwem bankowości internetowej. Elektroniczne złożenie wniosku jest szybkie i proste, a skorzystanie z dostępnej formy pozwoli uniknąć wizyty w GOPS.

Wniosek elektroniczny można złożyć za pomocą:

WAŻNE:

  • Składa się 1 wniosek na wszystkie dzieci.
  • Wskazuje się prawidłowe miejsce zamieszkania (należy wskazać miejsce zamieszkania, a nie zameldowania).
  • Należy odznaczyć właściwe oświadczenia (w tym o pobycie / braku pobytu poza granicami polski).
  • Osoby składające wnioski elektroniczne za pośrednictwem bankowości internetowej proszone są o zweryfikowanie prawidłowości adresu zamieszkania wskazanego w ich profilu internetowym, ponieważ często wpływają wnioski z nieaktualnym adresem zamieszkania.

W razie pytań zachęcamy, aby w pierwszej kolejności skorzystać ze zdalnych środków komunikowania się:

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość podczas załatwiania spraw.