Weź udział w bezpłatnym projekcie „Z niepełnosprawnością w branży IT” współfinansowanym przez UE w ramach EFS.

Jesteś osobą niepełnosprawną? Jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo? Mieszkasz w powiecie wrocławskim? Chcesz zdobyć dodatkowy zawód poszukiwany na rynku pracy? Ten projekt jest właśnie dla Ciebie!