Utworzenie punktu informacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, informuje, że w związku z międzynarodową kampanią ONZ: „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, w dniach od 25 listopada 2014r. do dnia 10 grudnia 2014r., zostanie utworzony w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej – Punkt Informacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Osobą udzielającą informacji będzie Katarzyna Mądrecka specjalista pracy socjalnej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w godzinach od 12 do 14, w pokoju nr 8 lub telefonicznie 71/315-20-60 wew. 18.