Uchwała nr XXXII/373/21 Rady Gminy Długołęka

Uchwała Rady Gminy Długołęka w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.