Tydzień Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem

Komisariat Policji w Długołęce oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, iż w dniach od 25 lutego 2013 roku do 2 marca 2013 roku – osoby zainteresowane mogą zgłaszać się po pomoc do Ośrodka Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem we Wrocławiu przy ulicy Gen. Bora Komorowskiego nr 31 w godzinach od 10.00 do 18.00 (od poniedziałku do piątku), w sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00.

Dane do kontaktu:
tel. /71/ 352 – 94 – 03 (czynny całą dobę)
e-mail: pomocpokrzywdzonym@wp.pl

Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną oraz prawną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie gminy – zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

Informacji i porad można zasięgnąć w Komisariacie Policji w Długołęce przy ulicy Robotniczej nr 42 w godzinach pracy komisariatu, gdzie dyżur w przedmiotowej sprawie pełnić będzie w dniach od 25 lutego 2013 r. do 2 marca 2013 r. dyżurny Komisariatu Policji przy współudziale pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce.

Dyżur pracownika socjalnego pełniony będzie stale w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce przy ulicy Szkolnej 40 „a” w dniach od 25 lutego 2013 r. do 2 marca 2013 r. w godzinach pracy Ośrodka – tj. od godziny 7.30 do 15.30, a także pracownicy socjalni pełnić będą dyżur w Komisariacie Policji w Długołęce w dniach od 25 lutego 2013 r. do 2 marca 2013 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 , według harmonogramu zamieszczonego w załączniku.