Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”

Aby nadal otrzymywać świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 należy złożyć wniosek. Wnioski na nowy okres świadczeniowy dla programu „Rodzina 500+” można składać od 1 sierpnia.