Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że osoby uprawnione do Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego mogą składać wnioski na nowy okres świadczeniowy od dnia 01 sierpnia 2013 r.

Uwaga!
Jednocześnie przypomina się, że osoby które otrzymały decyzje warunkowe o przyznaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na miesiąc wrzesień 2013 r., są zobowiązane do dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub złożenia oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w nieprzekraczalnym terminie od 01 września 2013 r. do 15 września 2013 r.

Wnioski należy składać w GOPS w Długołęce, ul. Szkolna 40a, I piętro, Pokój nr 3

Jednocześnie przypomina się, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 71 315-20-50, wew. 22 Referent: Katarzyna Zawadzka