Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 1 listopada 2013 do 31 października 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce, informuje, że osoby, które chcą ubiegać się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r., mogą pobierać wnioski od 1 września 2013 r. natomiast wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane: od 17 września 2013 w pokoju 3 i 4

Uwaga!
Jednocześnie przypominamy, że osoby które otrzymały decyzje warunkowe o przyznaniu świadczeń rodzinnych na miesiąc wrzesień i październik 2013 są zobowiązane do dostarczenia.

Zaświadczenia ze szkoły lub złożenie oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w nieprzekraczalnym terminie od 1 wrześnie 2013 do 15 września 2013.

Skutkiem niedostarczenia w/w zaświadczenia lub oświadczenia będzie uchylenie przedmiotowych świadczeń za miesiąc wrzesień 2013 r. i odpowiednio za miesiąc październik 2013 r.

Informacja telefoniczna: tel.: 71/315-20-50 wew. 23 starszy referent Justyna Jaśkiewicz lub wew. 24 starszy referent Anna Lis-Kownacka