Stypendia 2013-2014 w ramach programu „Sprawny uczeń”

W roku szkolnym 2013/2014 po raz trzeci przyznane zostaną w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” na rok szkolny 2013 – 2014 stypendia uczniom niepełnosprawnym ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół policealnych z terenu Dolnego Śląska.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 27 maja 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r.

Stypendia kierowane są do uczniów z niepełnosprawnością realizujących obowiązek szkolny na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych) zamieszkujących na obszarze województwa dolnośląskiego pochodzących z rodzin, w których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł, a w przypadku osób samotnie gospodarujących 542 zł. Wysokość jednorazowego stypendium na rok szkolny 2013/2014 wynosi 1000 zł na niepełnosprawnego ucznia.

Szczegółowe warunki przyznawania jednorazowych stypendiów oraz tryb postępowania w tych sprawach zamieszczone są na stronie internetowej www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl