Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego Zbiórki Publicznej

Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego Zbiórki Publicznej pn. „Pomoc na rzecz rodzin z Januszkowic poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 16.07.2014 roku”.