Rozpoczął się nabór kandydatów do projektu „Pierwszy krok w zawodową przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Projekt skierowany jest do ludzi młodych, pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, które są bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy. W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby z terenów wiejskich oraz osoby niepełnosprawne. W ramach projektu uczestnik otrzyma wsparcie w postaci indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowego, 3-miesięcznego stażu (dla 80% uczestników) oraz pośrednictwa pracy. Za udział w szkoleniu zawodowym uczestnik projektu otrzyma stypendium w wysokości 997,40 zł netto, natomiast za udział w stażu stypendium w kwocie 1710 zł netto/m-ąc.