Rower dla niepełnosprawnego

Fundacja Eco Textil przekazuje potrzebującym specjalne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne.

Fundacja dysponuje trzema rozmiarami trójkołowych pojazdów:

  • 16’ – cena 1800 zł, przeznaczony dla dzieci 100 cm – 130 cm
  • 20’ – cena 2200 zł, przeznaczony dla dzieci 130 cm – 160 cm
  • 24’ – cena 2400 zł, przeznaczony dla osób powyżej 160 cm

W pierwszej kolejności na pomoc fundacji mogą liczyć osoby, które otrzymały dofinansowanie na zakup roweru z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym przypadku Fundacja pokrywa część kosztów zakupu, leżących po stronie niepełnosprawnego. W przypadku braku dofinansowania z PFRON, fundacja zobowiązuje się pokryć 70% kosztów zakupu roweru. Osoby potrzebujące rowerów rehabilitacyjnych mogą kontaktować się z Fundacją Eco Textil Dzieciom Niepełnosprawnym od Was dla Was ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko – Kamienne www.ecotextil.pl