Rekrutacja do projektu „Powiatowe Centrum Asystentury”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zaprasza do udziału w projekcie „Powiatowe Centrum Asystentury” realizowanego przez Fundację Eudajmonia oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Celem projektu jest wzrost samodzielności, aktywności społecznej oraz zawodowej osób z niepełnosprawnością, poprzez upowszechnianie i udostępnianie dla nich usług asystenckich. Usługi asystenckie są wsparciem, mającym na celu kompensacje trudności w poruszaniu się, komunikowaniu oraz wymianie informacji, których doświadczają osoby z niepełnosprawnością. Praca asystenta może obejmować m.in. pomoc w przemieszczaniu się w wybrane miejsce, skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem, załatwianiu spraw codziennych i urzędowych, korzystaniu z oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej.

W ramach asystentury mogą być świadczone usługi o charakterze higieniczno-pielęgnacyjnym pod warunkiem, że mają charakter wyłącznie usług towarzyszących i wymaga tego udział w życiu społecznym. Asystent nie może wykonywać czynności medycznych oraz zadań z zakresu rehabilitacyjnych zdrowotnej.

Fundacja Eudajmonia na rzez mieszkańców Powiatu Wrocławskiego realizuje następujące projekty:

  • Powiatowe Centrum Asystentury – usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Wrocławskiego,
  • Pierwszy krok do zatrudnienia – program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji – dla osób z województwa dolnośląskiego między 15. a 25. rokiem życia,
  • Zatrudnienie wspomagane III – wsparcie osób z niepełnosprawnością z Powiatu Wrocławskiego w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Więcej informacji o projektach Fundacji Eudajmonia na www.eudajmonia.pl