Projekt „Zatrudnienie wspomagane”

Fundacja Eudajmonia zaprasza osoby z niepełnosprawnością oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz publicznych i niepublicznych instytucji integracji i pomocy społecznej do wzięcia udziału w projekcie innowacyjnym Zatrudnienie wspomagane. W ramach projektu można skorzystać ze wsparcia trenera pracy w poszukiwaniu przyszłego stanowiska pracy oraz wziąć udział w warsztatach i szkoleniach. Projekt jest realizowany w województwie dolnośląskim. Udział w nim jest bezpłatny.