Projekt „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia” realizowany przez Wyższą Szkołę Handlową

Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Zapraszamy do udziału osoby:

  • powyżej 30 roku życia
  • będące osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo należącymi do minimum jednej z poniższych grup: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia