Program psychologiczno-terapeutyczny dla kobiet stosujących przemoc w rodzinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że w okresie od września 2019 r. do grudnia 2019 r. będzie realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program jest kierowany do kobiet dopuszczających się zachowań przemocowych wobec osób najbliższych i zakłada co najmniej 4 godziny zegarowa indywidualnych spotkań z psychologiem.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń:

  • tradycyjną pocztą na adres:
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
    ul. Kościuszki 131
    50-440 Wrocław
  • w formie elektronicznej: pcpr@pcpr.wroclaw.pl
  • lub faksem: 71/72-21-869

Szczegółowe informacje na temat Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych w Powiecie.