Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujący

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce jako Organizacja Partnerska o zasięgu Lokalnym dnia 29 maja 2015 r. podpisał umowę na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015.