Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, podprogram 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, iż wszystkie osoby zainteresowane pomocą żywnościową w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2015 proszone są o kontakt z tut. GOPS w Długołęce, ul. Szkolna 40a, tel. 71 315 20 60 wew. 19