Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w okresie od czerwca do grudnia 2015 r. będzie realizowało Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program jest kierowany do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego i zakłada 10 godzin spotkań indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych (grupa zamknięta).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń:

 • tradycyjną pocztą na adres:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościuszki 131
  50- 440 Wrocław
 • w formie elektronicznej:
  pcpr@pcpr.wroclaw.pl
 • faxem:
  71/72-21-869

Szczegółowe informacje na temat Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w Powiecie Wrocławskim można uzyskać w tut. Centrum – kontakt: Pani Paulina Rawska, tel. 71/72-21-862 lub Pani Magda Saska-Radwan 71/72-22-005.