Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Wsparcie skierowane jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem: przemocą, wypadkiem komunikacyjnym, niealimentacją, napaścią, kradzieżą, nękaniem, oszustwem, błędem medycznym, zgwałceniem, molestowaniem i innymi czynami karalnymi mieszczącymi się w kodeksie karnym.

O pomoc można wnioskować w siedzibie Stowarzyszenia INTRO pod adresem: pl. Św. Macieja 5/6 Wrocław, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 667-323-965. Więcej informacji na stronie internetowej: www.intro.org.pl lub www.psychotekst.pl