Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że stowarzyszenie „INTRO” mieszczące się we Wrocławiu przy placu św. Macieja 5/6, oferuje bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i materialną dla ofiar przestępstw. Wsparcie realizowane jest w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pomoc kierowana jest dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, np.: przemocą, wypadkiem komunikacyjnym, nie alimentacją, napaścią, kradzieżą, nękaniem, oszustwem, błędem medycznym, zgwałceniem, molestowaniem i innymi czynami karalnymi mieszczącymi się w kodeksie karnym. Więcej informacji na stronie internetowej: www.intro.org.pl lub www.psychotekst.pl

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, informuje, że w związku z inicjatywą pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, która odbywać się będzie w dniach 23 do 28 lutego 2015r., został utworzony w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej – Punkt Informacyjny do którego będą mogły zgłaszać się osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie. W dniach 23 do 27 lutego 2015r, w godzinach od 12 do 14, dyżur będzie pełnić Katarzyna Mądrecka specjalista pracy socjalnej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu 71/315-20-60 wew. 18.

Celem akcji jest kompleksowe przedstawianie form pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informowanie o uprawieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym.

Ponadto dyżury informacyjne w dniach 23 do 28 lutego 2015r. pełnić będzie:

  • Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Fabrycznej przy ul. Sądowej 2 we Wrocławiu, w godzinach urzędowania jednostki tj. od 7:30 do 15:30, lub pod numerem telefonu: 71/ 371-81-32 wew. 302.
  • Komisariat Policji w Długołęce, w godzinach 10:00-18:00, lub pod numerem telefonu 71/315-21-77.
  • Stowarzyszenie INTRO Wrocław plac św. Macieja 5/6.