Pomoc dla ofiar przestępstw

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że stowarzyszenie „INTRO” mieszczące się we Wrocławiu przy placu św. Macieja 4/5/6 (brama nr 5, I piętro, lewy korytarz), świadczy pomoc prawną, psychologiczną i materialną dla ofiar przestępstw. Pomoc realizowana jest w ramach projektu „Do pełni sił”, dla osób, które mają trudności z samodzielną obroną swoich interesów. Więcej informacji na stronie internetowej: www.intro.org.pl lub www.psychotekst.pl