Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Regionalny Konkurs Grantowy”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2015” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 5 listopada 2015 r., do godziny 12.00. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20
00-062 Warszawa
www.pcyf.org.pl
tel./fax.: (22) 826 10 16

Więcej na stronie www.rownacszanse.pl