Podziękowania dla mieszkańców za zbiórkę publiczną.