Podsumowanie programu pomoc żywnościowa za okres maj 2016 – czerwiec 2017