Plakat informacyjny dot. zapobiegania zakażeniem koronawirusem