Projekt „Zatrudnienie wspomagane”

Fundacja Eudajmonia zaprasza osoby z niepełnosprawnością oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz publicznych i niepublicznych instytucji integracji i pomocy społecznej do wzięcia udziału w projekcie innowacyjnym Zatrudnienie wspomagane. W ramach projektu można skorzystać ze wsparcia trenera pracy w poszukiwaniu przyszłego stanowiska pracy oraz wziąć udział w warsztatach i szkoleniach. Projekt jest realizowany w województwie dolnośląskim. Udział w nim jest bezpłatny.

Usługi informatyczne na rok 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług informatycznych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce.

Nabór do programu 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce prowadzi nabór uczestników do realizowanego od października br.programu pt. „Spełnić choć jedno marzenie – IX edycja”, który jest adresowany do dorosłych osób z niepełnosprawnością, w okresie od października 2012 r. do czerwca 2013 r. Program w całości finansowany jest przez Wójta Gminy Długołęka, a realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce.

Nowa Infolinia dla migrantów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt „Prawa Migrantów w Praktyce” W związku z tym dla migrantów i ich pracodawców została uruchomiona infolinia, gdzie można uzyskać informacje n/t praw i obowiązków, umówić się na konsultacje z prawnikiem oraz uzyskać informację, jak postępować, aby uzyskać pomoc materialną.

Punkt Konsultacji Psychologicznych i Prawnych – bezpłatnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu „Rodzina bez przemocy – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Długołęka działa Punkt Konsultacji Psychologicznych i Prawnych. Zapraszamy na BEZPŁATNE konsultacje.

Kwoty kryteriów oraz wysokości zasiłków obowiązujące od 1 listopada 2012 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.