Ostrzeżenie – metanol zabija

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi.