Rejony pracowników socjalnych

Rejony

 • Rejon opiekuńczy nr 1: Borowa, Brzezia Łąka, Byków, Stępiń, Pasikurowice – Agnieszka Wiergowska
 • Rejon opiekuńczy nr 2: praca socjalna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Joanna Polak
 • Rejon opiekuńczy nr 3: wybrane środowiska z pracy socjalnej – Agata Kubiak
 • Rejon opiekuńczy nr 4:
 • Rejon opiekuńczy nr 5: Kępa, Krakowiany, Łozina, Michałowice, Tokary, Węgrów, Godzieszowa, Siedlec, Zaprężyn – Krystyna Brańska-Warszewska
 • Rejon opiekuńczy nr 6: Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem od A do Ł, Bąków, Budziwojowice, Dąbrowica, Dobroszów, Skała, Szczodre, Bukowina, Bierzyce, Łosice- Katarzyna Sitarska
 • Rejon opiekuńczy nr 7: Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem – Bogdan Klim
 • Rejon opiekuńczy nr 8: Bielawa, Kątna, Kiełczówek, Oleśniczka, Piecowice, Wilczyce, Pietrzykowice, Raków, Śliwice – Jolanta Krawczyk
 • Rejon opiekuńczy nr 9: praca socjalna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Olga Siotkin
 • Rejon Opiekuńczy nr 10: Jaksonowice, Januszkowice, Kiełczów, Domaszczyn, Pruszowice, Ramiszów – Katarzyna Łagiewka
 • Rejon opiekuńczy nr 11: Długołęka, Kamień, Mirków – Agnieszka Paturej
 • Rejon opiekuńczy nr 12: Domy Pomocy Społecznej – Magdalena Reszka
 • Rejon opiekuńczy nr 13: sporządzanie dokumentacji na pomoc w formie usług opiekuńczych – Malwina Myga
 • Rejon opiekuńczy nr 14:

Praca socjalna

 • Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, procedura Niebieskiej Karty
  Joanna Polak, Olga Siotkin
 • Aktywizacja społeczności lokalnej, praca socjalna z osobami starszymi i niepełnosprawnymi (PFRON)
  Magdalena Reszka
 • Pomoc osobom bezrobotnym
  wg. rejonów opiekuńczych

Inne

 • Karta Dużej Rodziny
  Jolanta Krawczyk
 • Dodatek mieszkaniowy i energetyczny
  Sylwia Marciniszyn
 • Bank Żywności
  Katarzyna Łagiewka
 • Stypendia
  Sylwia Marciniszyn
 • Klub Seniora Agata Kubiak, Bogdan Klim
 • realizacja programu „Spełnić choć jedno marzenie” Agata Kubiak, Wioletta Migrella, Olga Siotkin
 • Zespół Pracy Socjalnej Krystyna Brańska-Warszewska, Agnieszka Paturej, Agnieszka Wiergowska
 • Zespół Pomocy Rodzinie w I, II i III poniedziałek miesiąca od 15:30 do 18:30 Katarzyna Mądrecka, Anna Burniak-Baczyńska, Agata Doziwska