Opieka to też praca

Stowarzyszenie „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” we współpracy z Fundacją Centrum Praw Kobiet oddz. we Wrocławiu pozyskało dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „OPIEKA TO TEŻ PRACA”. Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2016 r. do 31 października 2016 r.