Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że w okresie od czerwca 2017 r. do grudnia 2017 r. będzie realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program jest kierowany m.in. do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego i zakłada 10 godzin spotkań indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych (grupa otwarta).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń:

  • tradycyjną pocztą na adres:
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
    ul. Kościuszki 131
    50-440 Wrocław
  • w formie elektronicznej: pcpr@pcpr.wroclaw.pl
  • lub faksem: 71/72-21-869

Szczegółowe informacje na temat Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w Powiecie Wrocławskim można uzyskać w tut. Centrum – kontakt: Pani Paulina Mielczarek, tel. 71/72-21-862 lub Pani Magdalena Kubasiak 71/72-22-005.