Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu realizuje Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program jest kierowany do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego i zakłada się z 10 godzin spotkań indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych (grupa otwarta).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń:

  • tradycyjną pocztą na adres:
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
    ul. Kościuszki 131
    50-440 Wrocław
  • w formie elektronicznej: pcpr@pcpr.wroclaw.pl
  • lub faksem: 71/72-21-869

Szczegółowe informacje na temat Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych w Powiecie